اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

    انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران

    0001 (1)
    انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بهمن ماه 1396 به طور رسمی تاسیس شد. این انجمن در حال حاضر به عنوان تنها پایگاه بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران به توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور اهتمام می ورزد.​

    برای اطلاع از شرایط عضویت در انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران و ملحق شدن به انجمن به صفحه شرایط عضویت در انجمن مراجعه کنید.