کاهش هزینه ها؛ پاداش صرفه جویی برق

  انجمن
  کاهش هزینه ها؛ پاداش صرفه جویی برق

  کاهش هزینه ها؛ پاداش صرفه جویی برق

  موضوع: معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی بیان داشت: «چیزی به‌عنوان ناهار مجانی وجود ندارد»، برق امید، تخفیف و به بیانی دیگر پاداش همکاری مشترکان خانگی در نتیجه مشارکت برای صرفه‌جویی و تداوم الگوی کم‌مصرفی است، به نحوی که تداوم الگوی کم‌مصرفی منجر به کاهش هزینه‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری‌هایی است که فقط برای تامین نیاز ساعات بسیار محدودی از سال انجام می شود.
  تاریخ خبر: ۱۸ شهریور ۹۹
  همایون حائری (معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی) در یادداشتی نوشت: در عمده کشورها نظام تعرفه گذاری در بخش برق، شامل حجم قابل توجهی از جزئیات فنی و اقتصادی است و در دل آن و در بخش خانگی نیز ترکیبی از تعرفه های استاندارد و تعرفه های اجتماعی به چشم می خورد و طیف قابل توجهی از ساز و کارهای نوآورانه برای توانمندسازی این بخش از مشترکان در جهت تغییر رفتار به سمت صرفه جویی در مصرف برق به کار می رود که به همراه ترکیبی از ابزار و فنون مدیریت مصرف، می تواند منجر به تحقق رفتار قابل قبولی شود که در نتیجه آن آثار مثبت اقتصادی حاصل شود.
  همچنین در صنعت برق ایران انتظار می رود که برق به وفور و مستقل از تلاش خلاقانه مشترکان، بی وقفه تامین شود و همچنین مستقل از ارزش اقتصادی اش، به طور ارزان قیمت در جهت افزایش رفاه در دسترس باشد. بنابراین هیچ گاه توازنی میان مصرف برق با تولید ارزش اجتماعی و اقتصادی آن برقرار نبوده و با توجه به شرایط اقتصادی، موضوع تعرفه گذاری نیز از یک موضوع اقتصادی به موضوعی اجتماعی تغییر هویت داده است.
  تقسیم مشترکان برق به پرمصرف، خوش مصرف و کم مصرف گویای آن است که فضای لازم برای ظهور «تغییر رفتار مشترکان و مشارکت در کاهش هزینه ها و متعاقبا افزایش بازدهی سرمایه گذاری های صنعت برق و ایجاد بازار برق صرفه جویی شده» قابل طرح باشد.
  در حال حاضر به دلیل گستردگی و فراگیری خدمات برق در کشور حدود ۵/ ۲۹ میلیون مشترک خانگی برق وجود دارد که ۵/ ۸ میلیون مشترک در گروه کم مصرف، ۵/ ۱۶ میلیون مشترک در گروه خوش مصرف و ۵/ ۴ میلیون مشترک در گروه پرمصرف تقسیم بندی می‌شوند.
  به این ترتیب مادامی که ۵/ ۸ میلیون مشترک خانگی در گروه کم مصرف ها قرار دارند و در کاهش هزینه ها و بهینه کردن سرمایه گذاری های سنگین بخش تولید، انتقال و توزیع و به خصوص در تامین برق ساعات پیک شبکه مشارکت و همکاری می کنند، از برق امید بهره‌مند خواهند شد و به عبارت دیگر این گروه مشترکان، منفعت مشارکت در کاهش هزینه های صنعت برق را دریافت خواهند کرد و این فرصت برای سایر گروه های مشترکان خانگی نیز ایجاد شده است که با ممیزی مصرف برق، نسبت به منطقی کردن مصرف اقدام کرده و با توجه به تعرفه های پلکانی برق به پله های پایین تر وارد شده و هزینه های برق شان نیز کاهش پیدا کند.
  “چیزی به عنوان ناهار مجانی وجود ندارد”، برق امید، تخفیف و به بیانی دیگر پاداش همکاری مشترکان خانگی در نتیجه مشارکت برای صرفه جویی و تداوم الگوی کم مصرفی است، به نحوی که تداوم الگوی کم مصرفی منجر به کاهش هزینه ها و همچنین سرمایه گذاری هایی است که فقط برای تامین نیاز ساعات بسیار محدودی از سال انجام می شود.

  Leave a comment

  Your email address will not be published.