کارگروه های انجمن انرژی های تجدید پذیر

  کارگروه صادرات انجمن انرژی های تجدید پذیر

  کارگروه فنی انجمن
  » تاریخ و زمان جلسه:
  ساعت 9:00 الی 11:00 شنبه 1397/07/21
  » دستور جلسه:
  1.  بحث و تبادل نظر در رابطه با احداث دو مزرعه بادی هریک با ظرفیت بیش از 100 مگاوات در مناطق بادخیز خواف و زابل همجوار با کشورافغانستان با هدف صادرات برق تولیدی آن از طریق احداث خطوط 500 کیلوولت تربت جام- هرات و 230 کیلوولت میلک – زرنج
  2.  بررسی زمینه های همکاری برای صادرات برق تجدیدپذیر
  » حضار جلسه:

  آقای صبور مقدم (معاون امور توسعه صادرات اب و برق  – وزارت نیرو)، خانم اسماعیل زاده (مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق ایران – وزارت نیرو)، اقای تقی پور (مدیر کل دفتر تدوین و تسهیل مقررات–ساتبا)، اقای وحید گوهری صدر(رئیس دفتر تجارت خارجی برق شرکت مادر تخصصی توانیر)، خانم خاکبازان فرد، اقای غلامی (کارشناس دفتر تجارت خارجی برق توانیر) اقای ساعد راعی (مدير كل دفتر برنامه ريزي توسعه شبکه انتقال–توانیر)، خانم ناطق (بخش قراردادهای خارجی توانیر)، اقای جاهد (شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان)، اقای محمودی (شرکت برق منطقه ای خراسان)،  اقای موسوی (عضو هیات رئیسه انجمن)، اقای اسایی(شرکت آرین مهباد گستر)، اقای مجری (آرین مهباد گستر)، اقای زنگنه (ابوویند)، اقای دریاباری (کومین زاد یدک)، اقای رفعت پور (شرکت تولید انرژی های تجدیدپذیر مپنا)، خانم علی نژاد (مسئول بخش روابط عمومی و امور بین الملل انجمن).

  » تاریخ و زمان جلسه:
  ساعت 10 الی 12 سه شنبه 1398/04/11
  » دستور جلسه:
  1.  آشنایی اعضای کارگروه
  2.  بررسی دغدغه ها و چالش های پیش روی هر یک از اعضای کارگروه در خصوص صادرات برق
  3.  ارائه راه کارهای عملی برای اغاز هر چه بهتر و سریعتر موضوع صادرات برق
  » حضار جلسه:

  آقای مهندس زعفران چی زاده (مدیر کل دفتر مشارکت های غیردولتی– ساتبا)، آقای علی زیاری (مدیرکل دفتر هوشمند سازی و نظارت- ساتبا)، آقای سید زمان حسینی (معاون هماهنگی انتقال- شرکت مادر تخصصی توانیر)، آقای وحید گوهری صدر (مدیرکل دفتر تجارت خارجی برق- توانیر)، آقای مهندس آقا محمد ربیع (کارشناس نیروگاه های بادی و ابی- دفتر تولید پراکنده و انرژی های نو- توانیر)، آقای ادیب‌فر (رئیس هیات مدیره انجمن)، آقای موسوی (عضو هیات مدیره انجمن و مدیر کارگروه اقتصادی و تأمین مالی)، خانم علی نژاد (مسئول بخش روابط عمومی و امور بین الملل انجمن)،

  » تاریخ و زمان جلسه:
  ساعت 15:30 الی 16:30 چهارشنبه 1398/04/26
  » دستور جلسه:

  تبیین زمینه های همکاری، تشکیل کارگروه تخصصی صادرات

  » حضار جلسه:

  آقای صالحی (مدیرعامل- صانیرو)، آقای حجت (معاون آقای مهندس مهدی میر معزی – نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت گسترش انرژی پاسارگاد/ مشاور صانیرو)، آقای امیرخانی (مدیر عامل بخش خدمت فنی و مهندسی نیروگاهی، نفت، گاز و صنایع پتروشیمی–صانیرو)، آقای ادیب‌فر (رئیس هیات مدیره انجمن)، آقای موسوی (عضو هیات مدیره انجمن و مدیر کارگروه اقتصادی و تأمین مالی)، آقای ترکاشوند (عضو هیات مدیره انجمن)، خانم علی‌نژاد (مسئول بخش روابط عمومی و امور بین الملل انجمن)،

  » تاریخ و زمان جلسه:
  ساعت 14:00 الی 15:30 سه شنبه 1398/05/08
  » دستور جلسه:

  تبیین زمینه های همکاری بنیاد مستضعفان و انجمن، احداث نیروگاه در عراق، تشکیلSPV برای توسعه انرژی های تجدیدپدیر در کشور

  » حضار جلسه:

  اقای محمد باقر موسوی (مدیر عامل- شرکت تولید نیروی مرکزی صبا)، اقای شمس (مدیر پروژه- شرکت تولید نیروی مرکزی صبا)، آقای ادیب‌ فر (رئیس هیات مدیره انجمن)، آقای موسوی (عضو هیات مدیره انجمن و مدیر کارگروه اقتصادی و تأمین مالی)، آقای جنتی (عضو انجمن-شرکت نیرو نویان قشم)، خانم قنبرزاده (عضو انجمن- شرکت آفتاب ماد راه ابریشم)، خانم علی‌نژاد (مسئول بخش روابط عمومی و امور بین الملل انجمن).

  » تاریخ و زمان جلسه:
  ساعت 9:30 الی 11:30 شنبه 1398/06/17
  جلسه داخلی کارگروه صادرات –پیرو جلسه اول با بنیاد مستضعفان
  » دستور جلسه:
  بررسی نامه انجمن به ساتبا در خصوص مشکلات پروانه احداث پیرو نامه ارسالی اعضا به انجمن، بررسی موضوع احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 300 مگاوات  در کربلا
  » حضار جلسه:
  آقای موسوی (عضو هیات مدیره انجمن و مدیر کارگروه اقتصادی و تأمین مالی)، اقای ترکاشوند (عضو هیات مدیره انجمن)، آقای زارعی (شرکت نیرو نویان قشم)، خانم علی‌نژاد (مسئول بخش روابط عمومی و امور بین الملل انجمن).
  » تاریخ و زمان جلسه:
  ساعت 10:00 الی 12:00 شنبه 1398/06/23
  پنل صادرات چهارمین کنفرانش بین المللی انرژی های تجدیدپذیر – 22 -23 مهرماه 98  

  » دستور جلسه:

  هماهنگی موضوعات جهت طرح در پنل صادرات

  » حضار جلسه:

  آقای محمد تقی زعفرانچی زاده (معاون توسعه بخش غیردولتی-ساتبا)، وحید گوهری صدر (رئیس دفتر تجارت خارجی برق شرکت مادر تخصصی توانیر)، آقای حبیب قراگوزلو (عضو هیات مدیره شرکت – معاون بازار برق- مدیریت شبکه برق ایران)، آقای مونسان (معاون بخش توسعه فنی و مهندسی – اتاق ایران- عراق)، آقای ادیب‌ فر (رئیس هیات مدیره انجمن)، خانم علی‌نژاد (مسئول بخش روابط عمومی و امور بین الملل انجمن).

  اکبر ادیب فر

  اکبر ادیب فر

  علی البدل اول هیات مدیره
  رئیس کارگروه صادرات و رمزارها
  مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره
  شرکت انرژی های تجدیدپذیر مپنا
  • عضو هیات مدیره شرکت انرژی های تجدیدپذیر خراسان
  • رييس هيات مديره انجمن انرژي هاي تجديد پذير ايران (دوره اول)
  • اجرای نیروگاه بادی کهک 55 مگاوات
  • اجرای نیروگاه بادی آقکند 50 مگاوات
  • اجرای نیروگاه بادی میل نادر 50 مگاوات
  • اجرای 8 نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 65 مگاوات
  • اجرای نیروگاه آبی به ظرفیت 2 مگاوات
  • مدیر مهندسی پروژه های سرمایه گذاری
  • مدیر فنی و مدیر QC فاز یک پالایشگاه عسلویه
  • مولف کتب: “نیروگاه بادی”، “روش های ذخیره سازی انرژی” و “روش های شیرین سازی آب”.
  • ارائه مقالات بین المللی در ASME, IEEE و مدیریت پروژه.

  مصطفی تربتی یزدان

  دبیرکارگروه صادرات و رمزارزها

  اعضا کارگروه صادرات

  • اقای علی اکبر ادیب فر
  • سید محمدجواد موسوی
  • بهنام ترکاشوند
  • بهناز علی نژاد