کارنامه وزارت نیرو در سال ۹۹/ پنج ستون توسعه پایدار در صنعت آب و برق/ آسیب های ناشی از کم توجهی به ورود نیروی انسانی به وزارت نیرو

  انجمن

  کارنامه وزارت نیرو در سال ۹۹/ پنج ستون توسعه پایدار در صنعت آب و برق/ آسیب های ناشی از کم توجهی به ورود نیروی انسانی به وزارت نیرو

  موضوع: وزیر نیرو در دیدار نوروزی با مدیران صنعت آب و برق به کارنامه ی وزارت نیرو در سال ۹۹ اشاره کرد.
  تاریخ خبر: 15 فروردین
  رضا اردکانیان روز یکشنبه در ديدار نوروزي با مدیران و کارکنان صنعت آب و برق که به صورت ويدئوكنفرانسی برگزار شد، با قدردانی از مجموعه تلاشهای صورت گرفته اظهار داشت: این مجموعه در ستاد، شرکتهای مادر تخصصی، شرکتهای استانی، شرکتهای بزرگ تولید کننده و سازنده تجهیزات، پیمانکاران و مشاوران همگی اعضای یک خانواده با یک ایده و عقیده دست به دست هم دادند و بر اساس یک فهم مشترک و درک بالا از شرایط زمانی و مکانی کشور و منطقه و شرایط عمومی جامعه و در عین حال فضای ناشی از کرونا و کووید ۱۹ به وظایف برنامهریزی شده خود عمل کردند و کارنامه روشن و درخشانی را از خود باقی گذاشتند.

  وی افزود: در سال جدید که طلیعه آن با اعیاد شعبانیه است و کم کم به استقبال ماه مبارک رمضان میرویم، با مصرف صحیح و مدیریت دقیق همکاران سعی خواهد شد که تابستان کم مشکل و انشاءالله بیمشکلی را سپری کنیم.

  اردکانیان گفت: جا دارد که از سوی دولت دوازدهم از دستاندرکاران صنعت آب و برق تشکر کنم که افتخار سخنگوییشان را در مجامع و محافل داشتم. انصافا جامعه و بهویژه رهبر معظم انقلاب، مدیران ارشد و افکار عمومی هم در تشویق، دلگرمی دادن، پشتیبانی و حمایت کم نگذاشتند. وي گفت: آنچه مخصوصا در پيام رهبري ابراز شد را من و همكارانم يك پيش پرداخت و يك دستمزد تلقي ميكنيم. گفته و نوشته شده براي اين كه ما بر تعهد خود پايدارتر بمانيم و در مسيري كه انتخاب كردهايم استوار باشيم و تلاشمان را در همه زمينهها بكار گيريم تا در حد و اندازهاي كه از ما ذكر و بيان شده ظاهر شويم. رضايت نسبي مردم و مسئولان موجب رضاي خداوند و ذخيره دنيا و آخرت همگي است.

  اردكانيان افزود: همچنين جا دارد كه از اعضاي خانوادههاي همكاران تشكر كنم كه صبوري و بردباري و حمايت آنها در سال گذشته موجب شد كه همكاران خود را با انگيزه در مسند امور داشته باشيم.

  وي ادامه داد: اين روزها وزارت نيرو در عين گستردگي عرصه فعاليتها و برنامههايي كه دارد و وظايفي كه بر عهدهاش است بيشتر با اين برچسب و تابلوي پويش #هرهفته_الف_ب_ايران شناخته و از آن ياد ميشود و در عين حالي كه در همه ادوار و سالها اين فعاليتها جريان داشته ولي با قصد خاص آن را زير اين خيمه و پرچم طراحي كرديم و ارائه داديم؛ بويژه در سالهاي اخير و جنگ اقتصادي و رواني كه روح و روان مردم، تاب آوري جامعه، كاهش اميد و تزريق نوعي روزمرگي را هدف گرفته بود سعي كرديم با كمك همكاران رسانهاي در بخشهاي مختلف و در جاي جاي كشور فعاليتها را تحت اين پويش عرضه كنيم.

  اردكانيان افزود: متعهد شدن به يك برنامه زمانبندي شده با در نظر گرفتن آيتمهايي كه به ثمر رساندن يك كار دارد، كار سادهاي نيست اما تمريني بود كه نتيجه آن علاوه بر اهداف رواني كه داشت و تا حدود زيادي هم به ثمر رسيد شكلی از برنامهريزي و كار، تجهيز و پيوستگي بود.

  وزیر نیرو همچنین با یادآوری تداوم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران در نیمه دوم فروردین سال ۹۹ و تشکیل نخستین نشست آن با حضور رئیس جمهوری در خصوص طرحهای آب و برق استان تهران گفت: اعلام شد که ۲۵۰ طرح بزرگ و مهم را میخواهیم در طول سال با سرمایهگذاری حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری برسانیم و بخشی از این طرحها به طرحهای ساز و کاری اختصاص یافت. شاید از این حیث بشود گفت که پویش سال گذشته با کمی اغماض نقطه عطفی در عرصه فعالیتهای وزارت نیرو در دولت دوازدهم بود.

  وي در عين حال با اشاره به ساز و كار يكپارچه سازي شركتهاي آب و فاضلاب شهري و روستايي گفت: نميشد اين كار را حتي به يك مهندس مشاور و يك شركت خدمات مشاوره واگذار كرد؛ اين يك جراحي تمام عيار و ضروري بود كه بايد در حين تامين و عرضه و توزيع آب و جمعآوري فاضلاب و خدمات مربوط به آن در داخل سيستم توسط ستادها، شركت مهندسي آب و فاضلاب، ستاد وزارت نيرو، دستگاههاي همكار در دولت، هيئت وزيران، شوراي عالي اداري و بقيه اجزا و اركان طراحي و اجرا ميشد.

  اردکانیان ادامه داد: در سال ۹۹، حدود ۵۰ سرفصل را به عنوان طرحهای ساز و کاری تعریف کردیم با این هدف که کمکم به عنوان وزارت نیرو و بخش مرتبط با صنعت آب و برق در دولت باید بیشتر به سمت این کارها کشیده شویم و بقیه کارها در وضعیت مطلوب لازم است توسط بخش خصوصی و مجموعه فعال اجرایی بیرون از ستادها شکل بگیرد و عرضه شود.

  وزیر نیرو گفت: ۲۶ اسفند آخرین جلسه پویش بود که با حضور رئیس جمهوری طرحها یکی پس از دیگری افتتاح شد و ۲۵۰ طرح به ۳۰۷ طرح و ۵۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان بالغ شد؛ این طرحها شامل ۲۵۴ طرح ساخت و سازی و ۵۳ طرح ساز و کاری بود.

  وي افزود: اين طرح هاي عمده در ايفاي نقشي كه بر عهده ما در سال جهش توليد به عنوان زيرساخت و زيربناي توسعه قرار داشت، ايفاي نقش كردند. ساز و كارها هم نقش خود را ايفا كردند و گزارشهاي مدون اين طرحها هم به زودي ارائه خواهد شد. اردكانيان با بیان اینکه در خلال سال گذشته تحولات بزرگ ديگري را هم سامان داديم، ادامه داد: خوشبختانه در طول سال هم از حمايت همه دستگاهها و اركان نظام برخوردار بوديم. سعي شد همه همكاران و مديران در داخل وزارت نيرو، ستاد و شركتها و در خانواده بزرگ مرتبط با اين مسئوليت در خارج از دولت، اطلاع رساني ها به شكل منظم انجام شود.

  وي اظهار داشت: اين نظم در اطلاعرساني و علم و هنر تلقي كردن اطلاعرساني و توجه جدي به مسئله روابط عمومي، يكي از پيششرطها و پيشنيازهای سازمانهای پاسخگوست. اردكانيان افزود: تك تك گزارشهاي فعاليتها در ستاد و استانها به شكل خيلي فشرده و مختصر و قابل استفاده تقريبا براي استفاده تمامي مسئولان كشور در تمامي قوا انعكاس پيدا كرده است بدون اين كه انتظاري داشته باشند و يا روال و رويه از قبل باشد؛ با اين برداشت كه آب و برق دو عرصه كاملا فراگير در كشور هستند. جامعه بايد احساس كند اين چرخ در حال گردش منظم است و خود را موظف به پاسخگويي و گزارشدهي ميداند. اين خط و سيم ارتباط همواره بايد وصل باشد كه در بزنگاههايي كه پاسخي شنيده شود اين ارتباط محفوظ باشد و از اين بزنگاه ها در تمامي ادوار داشته ايم.

  اردكانيان يكي از ستونهاي اصلي خيمه بزرگ ارائه خدمت مطمئن و پايدار منجر به توسعه پايدار و انجام وظيفه را پايبندي به اخلاق حرفهاي عنوان كرد و گفت: اول بايد اين اخلاقيات را شناخت و دستهبندي كرد. فارغ از تمام فاكتورها در جايگاه سازماني، سواد، تجربه، شغل و كاري كه انجام ميدهيم، پايبندي به اصول و چارچوبهاي اخلاق حرفهاي يك ضرورت تمام و كمال است. مسئله اخلاق حرفهاي موضوعي فوق العاده مهم است.

  وزیر نیرو ادامه داد: در این یک سال توانستیم با مجموعه تلاشهایی که شکل گرفت کارنامه نسبتا روشن و موفقی را در پایان سال داشته باشیم. در طول این ۴۱ ماه، مقام معظم رهبری ۱۸ بار به طور مستقیم و با واسطههای مطمئن در ارتباط با مجموعه وزارت نیرو اظهار لطف، تفقد و تشویق و تشکر داشتند که از این موارد، ۶ مورد مکتوب بود که آنها را به حکم وظیفه انعکاس دادهایم. وی گفت: در این مدت به صورت کتبی بهمناسبتهای مختلف در ۳۵ مورد تقدیرنامههای رئیس جمهوری را دریافت کردیم و در مراسمی که برگزار شد بیش از ۷۰ تن از مسئولان مختلف کشور نظرهای مثبت خود را به همراه راهنماییهایشان در ارتباط با عملکرد همکاران ابراز کردند.

  اردكانيان افزود: همه اينها نشانه آن است كه بايد تلاش و برنامه ريزي جديتري براي حفظ اين جايگاه و ارتقاي آن داشته باشيم. حفظ اين نگاه و نظر نسبت به خانواده بزرگ وزارت نيرو كار ساده و راحتي نخواهد بود. وي افزود: ارزيابي اصلي به واسطه كارهايي صورت خواهد گرفت كه هر چند اصولي و صحيح است اما بايد پايدار هم باشد. بايد به مسائل به گونهاي بپردازيم كه پايداري آنها هم به نوعي فراهم باشد و هم تضمين شود. اردكانيان همچنين با اشاره به منابع انساني به عنوان اصليترين ثروت كشور گفت: از اين منابع بايد به درستي استفاده كنيم. يكي از آسيبهاي بزرگي كه ديديم از كم توجهي نسبت به مسئله ورود نيروي انساني به اين خانواده بسيار بزرگ است.

  اردکانیان بر اجرای دقیق و بدون حاشیه امور و دستورالعمل ها تا آخرین روز کاری دولت تاکید کرد: باید به نقطهای برسیم که افتخار کنیم جز در لوای ضوابط و مقررات عمل نکردهایم. وزیر نیرو با اشاره به تدوین سند سازگاری با کم آبی در همه استانها خاطرنشان کرد: در سال گذشته یکی از دستاوردهای ساز و کاری، نهایی شدن و تصویب طرحهای سازگاری با کم آبی در همه استانها بود. اکنون سندی تحت عنوان اسناد مصوب سازگاری با کمآبی برای همه استانها در اختیار آینده کشور است. وی اضافه کرد: این سند در نبود طرح مصوب آمایش سرزمین، کمک کار و نقشه راهی است که انحرافها را از مسیر توسعه کم میکند. امیدواریم در استانها بهویژه در مقطع تغییر دولت، همکاران نسبت به تبیین این سند و کارهای انجام شده حداکثر تلاش را داشته باشند.

  اردکانیان تصریح کرد: ادغام معاونت امور آب و آبفا و شرکت مدیریت منابع آب، استقرار ساختار بر مبنای مدیریت حوضه آبریز در این شرکت، تدوین لایحه قانون جامع آب با مشارکت همه دستگاهها، تدوین سند عملیاتی مدیریت سیلاب، تفویض اختیار و تحولاتی از این دست، کارهایی بود که بهویژه در سال ۹۹ توانستیم بر مبنای تفکر ضرورت کار بین بخشی انجام دهیم و این دستاوردی برای دولت دوازدهم است.

  وی افزود: وقتی پایبندی به اخلاق حرفهای، قانونمداری، شایستهگزینی توام با تمرکززدایی و کار بین بخشی باشد، مثل این است که یک واگن قطار به آرامی روی ریل در حرکت است؛ ما اکنون در چنین وضعیتی قرار داریم.

  وزیر نیرو با اشاره به پنج ستون توسعه پایدار در صنعت آب و برق یادآور شد: پنج ستون اخلاق حرفهای، قانونمداری، شایسته گزینی، تمرکززدایی و کار بینبخشی در صنعت آب و برق از ضروریاتی است که به عنوان ستونهای خیمه توسعه پایدار و یک سیستم کارا و چابک روز به روز تقویت خواهد شد.

  وی با اشاره به شعار سال و لزوم پیادهسازی آن خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم که وزارت نیرو مثل پارسال یکی از اصلیترین دستگاههای مخاطب برای نامگذاری شعار سال رهبر معظم انقلاب است. در عرصه تولید به عنوان دو زیرساخت، برنامه و فعالیتهای خود را ادامه خواهیم داد و پشتیبانیها و مانعزداییها هم باید در وهله اول معطوف به مجموعههای تولیدکننده در داخل این صنعت باشد. اردکانیان با اشاره به ادامه پویش #هرهفته_الف_ب_ایران در سال ۱۴۰۰ یادآور شد: این پویش، سهشنبه همین هفته ۱۷ فروردینماه با تمرکز بر طرحهای صنعت برق، کار خود را در سال جدید آغاز خواهد کرد. وی ادامه داد: جلساتی را نیز طی همین هفته با شرکتهای مادر تخصصی برای قطعی کردن برنامه پویش تا پایان سال ۱۴۰۰ و البته برای به اتمام رساندن طرحهایی که تا پایان دولت دوازدهم وعده داده شده خواهیم داشت.

  وزیر نیرو اضافه کرد: تا پایان این دولت در بخش سدهای مخزنی، شبکههای اصلی آبیاری و زهکشی، ظرفیت جدیدی که باید در نیروگاه حرارتی و تجدیدپذیر وارد مدار بهرهبرداری شوند، تصفیهخانههای آب و فاضلاب، آبرسانی و برقرسانی روستایی و طرحهای سازوکاری، سعی خواهیم کرد با تجربه دو سال قبل برنامه پویش ۱۴۰۰ را دقیقتر و منظمتر جلو ببریم. وزیر نیرو با اشاره به بودجه ۱۴۰۰ برای صنعت آب و برق خاطرنشان کرد: به زعم بنده اگر با دقت بیشتری به تبصرهها بنگریم و با سالهای قبل مقایسه کنیم، بودجه ۱۴۰۰، بهترین بودجه صنعت آب و برق است که تاکنون در این صنعت داشته ایم.

  وی اضافه کرد: امیدواریم بتوانیم از این بودجه بهرهبرداری حداکثری را داشته باشیم و عملکرد اینگونه باشد که این بودجه از حالت یک ساله خارج و عملکرد مثبت وزارت نیروییها باعث تصویب و تکرار احکام این بودجه شود. به گفته اردکانیان، بودجه مربوط به تملک داراییهای سرمایهای نسبت به سال ۹۹ بیش از ۵۰ درصد افزایش دارد.

  وزیر نیرو افزود: اصلاح قیمت فروش انرژی به صنایع بزرگ انرژیبر به حکم قانون صورت گرفت و موجب منابع درآمدی قابلملاحظهای بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان شد که البته مصارف هم به درستی در خود قانون بودجه تعریف شده است.

  وی ادامه داد: این موارد بهویژه در سرفصل مورد تاکید رهبری در خصوص بازسازی و رفع فرسودگی شبکههای برق، آبرسانی به روستاها، بحث استفاده تجدیدپذیرها از منابع سوخت صرفهجویی شده برای توسعه تجدیدپذیرها (برای اولین بار)، تهاترهایی که امسال میتوانیم انجام دهیم و غیره موجب گشایش قابل ملاحظهای خواهد شد.

  Leave a comment

  Your email address will not be published.