پیک مصرف برق از ۴۰ هزار مگاوات فراتر رفت

  انجمن

  پیک مصرف برق از ۴۰ هزار مگاوات فراتر رفت

  موضوع: مصرف برق کشورمان روز گذشته و در ساعت ۱۸ و ۱۵ دقیقه از مرز ۴۰ هزارمگاوات گذشت و به ۴۰ هزار و ۵۱۴ مگاوات رسید.
  تاریخ خبر: 9 دی ماه 99
  تازهترین گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران حاکی است که عصر روز گذشته (دوشنبه) مصرف برق روند افزایشی خود را ادامه داد به گونهای که این میزان مصرف نسبت به مدت مشابه پارسال که ۳۷ هزار و ۱۴۵ مگاوات بود، رشد سه هزار و ۳۶۹ مگاواتی یافته است.
  میزان مصرف برق در ساعت ۱۱ و ۵۳ دقیقه روز گذشته نیز به عدد ۳۷ هزار و ۳۹۶ مگاوات رسید که در مقایسه با ۳۴ هزار و ۵۹۱ مگاوات پارسال رشد دو هزار و ۸۰۵ مگاواتی را نشان میدهد.
  کل برق تولید شده از منابع تجدید پذیر روز گذشته دو هزار و ۵۲۹ مگاوات و ذخیره نیروگاهها نیز ۹۳۳ مگاوات بود. بخش صنایع از کل مصرف برق چهار هزار و ۸۶۲ مگاوات در ساعت ۱۸ و ۱۵ دقیقه روز گذشته را به خود اختصاص داده بود.
  روند افزایش مصرف برق در زمستان امسال ناشی از افزایش برودت هوا در برخی از مناطق کشور است که تداوم آن با توجه به افزایش مصرف گاز در بخش خانگی احتمال کمبود برق را قوت بخشیده و بر همین اساس شرکت توانیر با هدف کاهش مصرف و بهینه سازی اقدام به خاموش کردن یک درمیان روشنایی معابر بزرگ کرده است.
  به گفته «محمد حسن متولی زاده» مدیرعامل شرکت توانیر، این خاموشی برق غیر ضروری برخی معابر میتواند تا ۵۰۰ مگاوات صرفه جویی به همراه داشته باشد که کمک بزرگی به تداوم فعالیت نیروگاه هاست.
  همچنین مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع توانیر گفت: تعدیل روشنایی معابر با هدف کاهش مصرف گاز نیروگاهی در سه بخش روشنایی بزرگراهی، بین شهری و فضای سبز انجام میشود.

  Leave a comment

  Your email address will not be published.