هیات مدیره انجمن اقدامات صورت گرفته: فروردین، اردیبهشت و خرداد 1397

  نویسنده سایت
  جلسه هیات مدیره فروردین، اردیبهشت و خرداد 1397

  با توجه به پروسه پیچیده تخصیص بودجه خرید برق تجدیدپذیر، انجمن با پیگیری فراوان توانست جلسه کارشناسی این موضوع را در کمیته ماده 12 اتاق بازرگانی ایران در تاریخ سه شنبه 12 تیر 1397 برگزار نماید.
  در این جلسه، مشکلات بودجه تجدیدپذیر به سه قسمت پرداخت باقیمانده بودجه سال 96، تخصیص به موقع در طول سال 97 و نیز گنجاندن موارد لازم در لایحه بودجه سال 98 مطرح شد.

  مصوبات جلسه کارشناسی کمیته ماده 12:
  الزام سازمان برنامه برای پرداخت بدهی های سال 96
  الزام سازمان برنامه برای تخصیص های به موقع در سال 97
  درج پیشنهاد درامد اختصاصی برای عوارض در لایحه بودجه سال 98