هزینه خرید واکسن کرونا از منابع ایران در عراق پرداخت میشود / قرارداد دو پروژه برقی نهایی شد/بخشی از مطالبات مالی برق و گاز استرداد شد

  انجمن

  هزینه خرید واکسن کرونا از منابع ایران در عراق پرداخت میشود / قرارداد دو پروژه برقی نهایی شد/بخشی از مطالبات مالی برق و گاز استرداد شد

  موضوع: وزیر نیرو با موفق خواندن رایزنیهایش با مقامات عراقی در بغداد گفت: هزینه خرید واکسن کرونا از اروپا از محل منابع مالی جمهوری اسلامی ایران در عراق، پرداخت میشود.
  تاریخ خبر: 10 دی 1399
  «رضا اردکانیان» روز سهشنبه با موفق خواندن رایزنیهایش با مقامات عراقی در بغداد گفت: توافقات خوبی برای برداشت از منابع مالی ایران در عراق با مقامات این کشور به منظور پرداخت هزینه خرید واکسن کرونا از اروپا از محل منابع مالی موجود ایران در عراق صورت گرفته است.

  وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران دارای منابع مالی خوبی در خارج کشور از جمله عراق است، افزود: وزارت بهداشت کشور با رعایت مجموعه ملاحظاتی که هست درصدد خرید دوز مورد نیاز واکسن کرونا از شرکت اروپایی است و هزینه آن از محل این منابع مالی پرداخت خواهد شد.

  *در رایزنی با مقامات عراقی تصمیمات خوبی گرفته شد
  وزیر نیرو گفت: به اتفاق مدیران ارشد وزارتخانههای صنعت، معدن، تجارت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، نفت و امور خارجه امروز سهشنبه برای رایزنی با مقامات عراقی و همچنین زمینهسازی برای اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور در تهران به بغداد آمده است.

  رضا اردکانیان به دیدارها و رایزنیهای خود با وزیران برق، تجارت و مقامات بانک مرکزی و بانک تجارت عراق و «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر این کشور اشاره کرد و افزود: گفتگوهای نزدیک و فشردهای صورت گرفت و در پی آن تصمیمات خوبی گرفته شد.

  وی یکی از مهمترین این تصمیمات را برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و عراق با مشارکت فعال سازمانهای دولتی و بخش خصوصی دو کشور در تهران طی هفتههای پیش رو عنوان کرد.

  اردکانیان گفت: ریاست کمیسیون از طرف جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت نیرو و از طرف جمهوری عراق بر عهده وزارت تجارت این کشور نهاده شده است.

  *واگذاری دو پروژه مهم برق به ایران

  وزیر نیروی کشورمان با اشاره به دستاورد گفت وگوهایش با مقامات عراقی در زمینه برق گفت: در خصوص پروژههای بازسازی صنعت برق عراق توافقات خوبی صورت گرفت و دو پروژه مهم در زمینه «کاهش تلفات انرژی در شبکه توزیع برق» و همچنین «بازسازی تجهیزات آسیب دیده برق» عراق نهایی شد.

  *بخشی از مطالبات مالی برق و گاز استرداد شد

  وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران در مورد صادرات برق و گاز به عراق و حسابهای فیمابین گفت: با وجود محدویتهایی که در این خصوص وجود دارد؛ خوشبختانه وزارت برق عراق و مقامات این کشور موفق شدند بخش قابل توجهی از مطالبات شرکت «توانیر» و بخشی از مطالبات «شرکت ملی گاز» را پرداخت کنند.

  اردکانیان با اشاره به ترتیبات جدید مالی ایجاد شده بعد از پایان رایزنیهایش با مقامات عراقی افزود: با این ترتیبات جدید امیدواریم با سرعت بیشتری از منابع مالی موجود خود در عراق برای خرید کالاهای اساسی و سایر اقلامی که مورد نیاز هست در آینده نزدیک استفاده کنیم.

  وی اضافه کرد: توافق خوبی در این زمینه صورت گرفته و این توافق الان در حال آماده شدن برای امضا است تا سرعت بیشتری به برداشت از منابع مالی موجود برای خرید کالاها و خدمات لازم داده شود.

  Leave a comment

  Your email address will not be published.