نصب نیروگاه خورشیدی در برق امید، غیر اقتصادی است

  انجمن

  نصب نیروگاه خورشیدی در برق امید، غیر اقتصادی است

  موضوع: کارشناس حوزه انرژی با اشاره به این نکته که نصب صفحههای خورشیدی کوچک مقیاس در طرح برق امید، برای مشترکان توجیه اقتصادی ندارد، گفت: فرض کنید یک مشترک پر مصرف به جای پرداخت هزینه صفحۀ خورشیدی بودجه آن را در بانک گذاشته و سود ۱۶ درصد بگیرد، در نتیجه هر ماه ۱۳۳ هزار تومان سود دریافت میکند. قطعا سود ۲۷ هزار تومانی نصب مولد خورشیدی انگیزۀ اقتصادی برای مشترکان به وجود نمیآورد.

  تاریخ خبر: 15 اذر ماه 99

  به گزارش برق نیوز، طرح تخفیف ۱۰۰ درصدی مشترکان کم مصرف برق با نام طرح برق امید از آبان ماه سال گذشته رسما کلید خورد. اگر چه مهمترین ویژگی این طرح رایگان شدن هزینه برق مشترکینی است که در ماههای گرم سال کمتر از ۱۰۰ کیلووات ساعت و در سایر زمانها کمتر از ۸۰ کیلووات ساعت مصرف دارند، اما توجه به سایر جزئیات مطرح شده از برق امید از ویژگیهای خاص دیگری در این طرح خبر میدهد.

  در همین ارتباط یکی از ویژگیهای دیگر طرح برق امید، ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای نصب صفحههای خورشیدی کوچک مقیاس است. به استناد جزئیات بیان شده از این ویژگی قرار است بانک تسهیلاتی با نرخ مصوب در اختیار مشترکان پر مصرف قرار دهد و این مشترکان با استفاده از منابع مالی ناشی از تسهیلات نسبت به خرید یک مولد خورشیدی اقدام کند. لازم به تاکید است این تسهیلات با نرخ سود کمتر در اختیار مشترک قرار میگیرد و مابهالتفاوت نرخ سود رسمی و نرخ سود پرداختی مشترک از محل منابع وزارت نیرو پرداخت میشود.

  در شرایطی که مشترکان پرمصرف یعنی خانوارهایی که مصرف برق آنها بیشتر از ۴۰۰ کیلووات ساعت در ماه است، با استفاده از گزینههای برق امید مانند نصب صفحههای خورشیدی کوچک مقیاس نسبت به کاهش مصرف اقدام نکنند، مشمول افزایش ۱۰ درصدی تعرفه برق میشوند.

  مولدهای خورشیدی ۱۱ میلیون تومانی در طرح برق امید

  بر مبنای بررسیهای انجام شده هزینه نصب یک صفحه خورشیدی کوچک مقیاس با ویژگی مولد خورشیدی موجود در طرح برق امید با احتساب سود تسهیلات نزدیک به ۱۱ میلیون تومان هزینه دارد، در همین راستا اگر وزارت نیرو بخواهد، مابهالتفاوت نرخ سود مصوب بانکی و نرخ سود پرداخت شده توسط مشترک را بپردازد، باید حدود ۲ میلیون تومان از ۱۱ میلیون تومان را بر عهده بگیرد. این مشترکان پرمصرف با پرداخت ۹ میلیون تومان در قالب تسهیلات صاحب یک مولد انرژی خورشیدی میشوند.

  حال ممکن است این سوال برای شما به وجود بیاید که پرداخت چنین هزینهای توسط مشترک پر مصرف چه عایدی برای او دارد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت، صفحۀ خورشیدی موجود در طرح برق امید، به طور متوسط میتواند زمینه تولید ۷۵ کیلووات برق در هر ماه را فراهم کند. حال فرض کنید مشترک پر مصرف، در هر ماه ۴۷۵ کیلوات مصرف دارد و با نصب یک صفحه خورشیدی از رده پرمصرفی خارج و به رده کم مصرفی میرسد. در شرایطی که این مشترک در مناطق عادی ساکن باشد، میتواند در هر ماه نسبت به صرفه جویی ۲۷.۵ هزار تومانی اقدام کند. به عبارت دیگر پس از گذشت بیش از ۲۷ سال هزینه پرداختی توسط مشترک پر مصرف از محل صرفهجویی در مصرف برق باز میگردد.

  طرح صفحه خورشیدی برق امید، غیر اقتصادی است

  نکته قابل توجه در این ارتباط آن است که نرخ نامتناسب برق پر مصرفها زمینه غیر اقتصادی شدن نصب مولدهای خورشیدی کوچک مقیاس را فراهم میآورد.

  در همین راستا، محمد پورحمید، کارشناس حوزه انرژی با اشاره به این نکته که نصب صفحههای خورشیدی کوچک مقیاس در طرح برق امید، برای مشترکان توجیه اقتصادی ندارد، گفت: «فرض کنید یک مشترک پر مصرف به جای پرداخت هزینه صفحۀ خورشیدی بودجه آن را در بانک گذاشته و سود ۱۶ درصد بگیرد، در نتیجه هر ماه ۱۳۳ هزار تومان سود دریافت میکند. قطعا سود ۲۷ هزار تومانی نصب مولد خورشیدی انگیزۀ اقتصادی برای مشترکان به وجود نمیآورد.»

  این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه ریشه غیر اقتصادی بودن این ویژگی طرح برق امید، تعرفه نامناسب انرژی پر مصرفهاست، گفت: «هزینه تمام شده هر کیلووات برق با احتساب هزینه انرژی و هزینه توزیع معادل حداقل ۷۰۰ تومان است و زمانی که شما این برق را با قیمت بسیار پایینتر به مشترک پر مصرف میدهید، زمینه بهینه سازی مصرف انرژی را مهیا نساختهاید.»

  قیمت برق پر مصرفها پلکانی افزایش یابد

  پورحمید، با تاکید بر این نکته که اگر وزارت نیرو زمینه افزایش قیمت برق پر مصرفها را به صورت پلکانی در طرح برق امید نیاورد، به هدف خود مبنی بر کاهش مصرف نمیرسد، گفت: «راه حل افزایش پلکانی قیمت برق پرمصرفها و ایجاد زمینه پرداخت هزینه واقعی برق برای آنها است.»

  بررسی اقتصادی طرح برق امید مشخص کننده آن است، که راهکارهای در نظر گرفته شده برای کاهش مصرف نظیر نصب صفحههای خورشیدی با این تعرفههای انرژی برای خانوارها غیر اقتصادی است و در شرایطی که زمینه اصلاح تعرفه پر مصرفی مهیا نشود، برق امید به اهداف خود نخواهد رسید.

  Leave a comment

  Your email address will not be published.