نتوانستیم تفاهمنامه برق خود را با عراق تبدیل به قرارداد کنیم

  انجمن

  نتوانستیم تفاهمنامه برق خود را با عراق تبدیل به قرارداد کنیم

  موضوع: دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی گفت: عراق قراردادی ۲۰ میلیارد دلاری با ترکیه و ۸ میلیارد دلاری با آمریکا دارد در حالیکه نتوانستیم تفاهمنامه برق خود را تبدیل به قرارداد کنیم.
  تاریخ خبر: 1 دی ماه 99
  سیدحمیدرضا صالحی، دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی درباره تفاهمنامه سه بخشی برق ایران و عراق گفت: حدود دو سال پیش هیأتی ایرانی با محوریت بخش خصوصی که در رأس آن سندیکای برق حضور داشت، به عراق رفت؛ طی این سفر تفاهمنامهای سه بخشی به امضا رسید که بر اساس آن مقرر شد اصلاح شبکه برق و بازسازی و نوسازی نیروگاهی، کاهش تلفات شبکه برق و سنکرون شبکه برق ایران و عراق انجام شود. در حالیکه هیچ یک از این بخشها تبدیل به قرارداد نشد و ناکام ماندیم در این بین تنها شاهد سنکرون شبکه برق ایران و عراق بودیم.

  وی افزود: شرکتهای سعودی، ترکیهای، آمریکایی و اروپاییها در صنعت برق عراق حضور فعال و قراردادهایی دارند، این در حالی است که صنعت برق ایران از نظر دانش فنی و تجهیزات در سطح بالایی قرار دارد، اما نتوانسته ایم قراردادی در این زمینه داشته باشیم.

  صالحی با اشاره به اینکه ایران در حوزه امنیت و اقتصاد دوشادوش عراق بوده است، اما در زمینه عقد قراردادهای اقتصادی موفق نبوده است، اظهار داشت:، اما شرکتهای آمریکایی و اروپا در فروش تجهیزات به عراق بسیار موفق عمل کردند. این در حالی است که با وجود سفر الکاظمی، نخست وزیر عراق به ایران قراردادی با ایران بسته نشد، اما حاصل سفر الکاظمی به آمریکا ۸ میلیارد دلار قرارداد بود. از سویی دیگر به تازگی الکاظمی برای افزایش سطح همکاریها با ترکیه عازم این کشور شده تا قراردادی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار با ترکها منعقد کند. اما ایران به طور شایستهای از ظرفیت عراق که در حال سازندگی است استفاده نکردیم.

  این عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه عراق از نظر زیرساختهای صنعت برق به شدت در مضیقه و ضعف است، ادامه داد: ایران میتواند در زمینه ساخت نیروگاه و انتقال فناوری و تجهیزات بسیار موفق عمل کند. به این ترتیب باید روشهای گذشته خود را کنار بگذاریم چرا که از آنها نتیجهای نگرفتیم و با توجه به رقبای سعودی و ترکیهای نقشه راه دیگری برای حضور فعال در بازار عراق داشته باشیم تا با حضور در بخش صنعت و شهرکهای صنعتی با ایجاد زیر ساختهای لازم حضور خود را تثبیت کنیم.

  افزایش عمق نفوذ ایران در عراق با قراردادهای اقتصادی

  وی گفت: وقتی ایران سفیر خود در عراق را از طیف نظامیان قرار دهد نشان میدهد به سایر بخشها ورود جدی نداشته ایم و تنها معطوف به حوزه نظامی بوده ایم. بی شک اثر اقتصاد کمتر از حوزه نظامی نیست. چرا که روی فرهنگ عراق تأثیر گذاشته و موجب افزایش عمق نفوذ ایران در عراق میشود.

  عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران توضیح داد: با توجه به وضعیت عراق در زمینه درآمدهای خود، باید از مزیتهای دیگری در این زمینه استفاده کنیم. در همین راستا میتوان به ارائه فاینانس در قبال فروش کالا و تجهیزات خود اشاره کرد. در همین راستا ژاپنیها، آلمانیها و حتی آمریکاییها از این روش استفاده کرده اند.

  به گفته صالحی با فاینانس پروژههایی که توسط ایران در عراق مورد طراحی است، پیشنهاد میشود ایران با استفاده از ظرفیت فاینانس به حضور خود در عراق مشغول شود، چون ایران به دلیل نزدیکی جغرافیایی، نیرو کار متخصص ارزان و سایر دلایل قیمت تمام شده کمتری در پروژهها میتواند ارائه کرده و در فضای رقابتی برنده باشد.

  Leave a comment

  Your email address will not be published.