فقط ۱۰ مگاوات برق به افغانستان صادر می شود

  IRRENA

  فقط ۱۰ مگاوات برق به افغانستان صادر می شود

  موضوع: سخنگوی صنعت برق کشور گفت: صادرات برق به کشور افغانستان خیلی محدود از طریق شبکه های فشار متوسط در حال انجام است؛ و در حال حاضر ما حدود ۱۰ مگاوات صادرات برق به کشور افغانستان داریم و امیدواریم با مهیا شدن شرایط و خطوط انتقال با توجه به انفجار هفته گذشته صادرات برق مجدد انجام می شود
  تاریخ خبر: 3 اسفند ماه 99
  مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور گفت: صادرات برق به کشور افغانستان خیلی محدود از طریق شبکه های فشار متوسط در حال انجام است؛ و در حال حاضر ما حدود ۱۰ مگاوات صادرات برق به کشور افغانستان داریم و امیدواریم با مهیا شدن شرایط و خطوط انتقال با توجه به انفجار هفته گذشته صادرات برق مجدد انجام می شود.

  او ادامه داد: ما اعلام آمادگی کرده ایم تا اگر نیاز به کمک است، مهندسان و پیمانکاران ایرانی در اولین فرصت این شرایط را به حال قبل برگردانند.

  سخنگوی صنعت برق کشور افزود: این اتفاق، چون در خاک افغانستان اتفاق افتاده است، مسئول تعمیر و جبران خسارت ما نیستیم و به محض اعلام نیاز حتما همکاری لازم صورت می گیرد.

  این مقام مسئول در پایان گفت: روند صدور برق به این کشور بر اساس قراردادهای فی ما بین پس از بازسازی شبکه های آسیب دیده، انجام می شود.

  Leave a comment

  Your email address will not be published.