عراق در تلاش برای بی‌نیاز شدن از برق ایران

  انجمن
  عراق در تلاش برای بی‌نیاز شدن از برق ایران

  عراق در تلاش برای بی‌نیاز شدن از برق ایران

  موضوع: بعد از تمدید دو ماهه معافیت آمریکا به عراق برای واردات برق و گاز ایران، احمد موسی العبادی سخنگوی وزارت برق عراق اعلام کرد؛ به زودی سه هزار مگاوات برق (سه برابر برق وارداتی عراق از ایران) به شبکه کشور افزوده می‌شود. تمدید معافیت ها، فرصتی برای تقویت تولید میادین گازی و اطمینان از تامین شدن گاز مورد نیاز نیروگاه‌های کشوراست.
  تقریبا یک سوم از گاز مورد نیاز نیروگاه‌های برق عراق از ایران تامین می‌شود. این در حالی است که عراق سالانه ۱۷ میلیارد متر مکعب گاز تولیدی خود (معادل دو برابر گاز وارداتی از ایران) را به خاطر نبود تکنولوژی جمع‌آوری گاز‌های همراه، در مشعل‌ها سوزانده و به هدر می‌دهد.
  بر اساس برآورد آژانس بین‌المللی انرژی، ظرفیت تولید برق عراق ۳۲ هزار مگاوات است، اما به خاطر از کار افتادن بخشی از نیروگاه‌ها در جنگ با داعش و عدم سرمایه گذاری، نصف این میزان برق در کشور تولید می‌شود. ۴۰ درصد برق تولیدی کشور نیز در مرحله انتقال و توزیع تلف می‌شود. عراق مدت هاست که در تلاش است تا از واردات برق و گاز ایران بی‌نیاز شود.
  تاریخ خبر: 6 مهر 99
  احمد موسی العبادی سخنگوی وزارت برق عراق گفت، به زودی سه هزار مگاوات برق به تولید کشور اضافه خواهد شد. این میزان از رشد تولید برق، سه برابر میزان برقی است که عراق از جمهوری اسلامی وارد می‌کند. وی تمدید معافیت تحریمی آمریکا را فرصتی برای عراق برای تقویت تولید میادین گازی و اطمینان از تامین شدن گاز مورد نیاز نیروگاه‌های کشور نامید. تقریبا یک سوم از گاز مورد نیاز نیروگاه‌های برق عراق از ایران تامین می‌شود.
  این در حالی است که عراق سالانه ۱۷ میلیارد متر مکعب گاز تولیدی خود را به خاطر نبود تکنولوژی جمع‌آوری گاز‌های همراه، در مشعل‌ها سوزانده و به هدر می‌دهد که این رقم، دو برابر میزان گازی است که از ایران وارد می‌کند. همچنین بر اساس برآورد آژانس بین‌المللی انرژی، ظرفیت تولید برق عراق ۳۲ هزار مگاوات است، اما به خاطر از کار افتادن بخشی از نیروگاه‌ها به خاطر عدم سرمایه‌گذاری و جنگ با داعش، نصف این میزان برق در کشور تولید می‌شود. از طرفی ۴۰ درصد برق تولیدی کشور نیز در مرحله انتقال و توزیع تلف می‌شود. عراق چندین سال است که با کمک شرکت‌های اروپایی، آمریکایی و چینی در تلاش است تا تلفات گاز و برق کشور را کاهش دهد و از واردات برق و گاز ایران بی‌نیاز شود.

  Leave a comment

  Your email address will not be published.