صادرات برق به افغانستان همچنان انجام نمی شود

  انجمن

  صادرات برق به افغانستان همچنان انجام نمی شود

  موضوع: سخنگوی صنعت برق کشور گفت: صادرات برق به خاک افغانستان قطع است و روند صدور برق به این کشور براساس قراردادهای فی مابین پس از بازسازی شبکه های آسیب دیده، انجام خواهد شد
  تاریخ خبر: 27 بهمن ماه 99
  مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور ، با اشاره به هزینه برآورد خسارت خط انتقال برق ایران و افغانستان که روزهای گذشته به دلیل انفجار مهیب خسارت دیده بود، گفت: با توجه به اینکه آسیب دیدگی خطوط برق در خاک کشور افغانستان است نمیتوان برآورد هزینه کرد.

  هزینه یک میلیارد تومانی برای هر یک کیلومتر انتقال برق

  او ادامه داد: به طور کلی هر یک کیلومتر خط انتقال برق، یک میلیارد هزینه دارد که این خود شامل کابل و دکل است که متاسفانه در این حادثه هم ۲ دکل برق دچار حادثه شده است.
  سخنگوی صنعت برق کشور تصریح کرد: در حال حاضر انتقال برق به خاک افغانستان همچنان قطع است و روند صدور برق به این کشور براساس قراردادهای فی مابین پس از بازسازی شبکه های آسیب دیده، انجام خواهد شد.
  رجبی مشهدی در خصوص اینکه آسیب دیدگی خطوط از سوی ایران رفع می شود یا خیر؟ گفت: کشور افغانستان کشوری جنگ زده و آسیب دیده است و ما برای همکاری در این زمینه آمادگی داریم، ولی در حال حاضر چیزی به ما برای بازسازی خطوط انتقال برق تا این لحظه اعلام نشده است.

  Leave a comment

  Your email address will not be published.