سومین بخشنامه جبران ارز ابلاغ شد+ بخشنامه

  انجمن
  سومین بخشنامه جبران ارز ابلاغ شد+ بخشنامه

  سومین بخشنامه جبران ارز ابلاغ شد+ بخشنامه

  تاریخ خبر: 4 شهریور 1399
  سومین ویرایش از دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل از سوی سازمان برنامه و بودجه در قالب بخشنامه‌ای خطاب به همه دستگاه‌های اجرایی کشور، مشاوران و پیمانکاران ابلاغ گردید.
  این دستورالعمل به استناد نظام فنی اجرایی کشور و ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و همچنین ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور به تصویب شورای عالی فنی کشور رسیده است. هدف از ابلاغ آن نیز جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌هایی که دارای پنج شرط شمول دستورالعمل باشند، ذکر شده است تا از این پس کارفرمایان مربوطه، ضوابط این دستورالعمل را به کارکرد‌های ۱ فرودین ماه ۹۹ تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ اعمال و در چارچوب ضوابط نسبت به پرداخت‌های خود اقدام کنند

  Leave a comment

  Your email address will not be published.