زنگنه: چارهای جز مصرف مازوت نداریم

  انجمن

  زنگنه: چارهای جز مصرف مازوت نداریم

  موضوع: وزیر نفت گفت: مایل نیستیم مازوت مصرف شود، اما چارهای نداریم، ولی گازوئیل در حداکثر ممکن تحویل داده میشود.
  تاریخ خبر: 14 دی ماه 99
  بیژن نامدار زنگنه در نشست مشترک وزرای نیرو، نفت و کشور که به میزبانی وزارت کشور درباره مدیریت مصرف سوخت زمستانی کشور برگزار شد، افزود: یکی از علل افزایش مصرف گاز خانگی باز کردن پنجرهها با این تصور است که کرونا خارج میشود در صورتی که باید مردم هم دما را پایین بیاورند و هم از اتلاف انرژی خودداری کنند.

  وی پس از شنیدن نظر استانداران که به صورت تصویری جلسه را دنبال میکردند، گفت: البته ما مشکلاتی داریم و نمیتوانیم همه استانها را در بحث مصرف مازوت مستثنی کنیم و در بحث سیمان قرار ما این بود که از زمستان مصرف مازوت داشته باشند و امروز در هیئت دولت مصوب میکنیم که قیمت نفت کوره معادل گاز مصرفی شان شود.

  زنگنه گفت: اگر مصرف برق کم شود مصرف مازوت هم کاهش مییابد و همه تجربهها در بحث صرفه جویی مصرف گاز با اولویت برق هم اجرا شود.

  وی بر رعایت هر چه بیشتر مصرف بهینه انرژی در ادارات هم تاکید کرد و افزود: ما به هیچ وجه مایل نیستیم که مازوت مصرف شود، اما چارهای نداریم و گازوئیل در حداکثر ممکن تحویل میشود و بیش از این امکان ندارد.

  وزیر نیرو گفت: البته بحث صادرات مطرح نیست و ما هر چه اضافه داشته باشیم میدهیم و بخشی هم باید از مخازن نیرگاهها استفاده شود.

  زنگنه افزود: براساس اعلام استاندار تهران مصرف برق در استان ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده که دو درصد فقط به سبب اشتراکهای جدید بوده است و ما باید مردم را بیش از اینها در بحث صرفه جویی توجیه کنیم.

  وزیر نفت گفت: مصرف گاز کشور معادل نزدیک متوسط ۴ و ۷ دهم میلیون بشکه نفت خام است و ما باید برایش راه حلی پیدا کنیم و فعلاً با همکاری سازمان ها، اعمال محدودیتها و توجیه کردن مردم باید جلو برویم.

  Leave a comment

  Your email address will not be published.