رجبی مشهدی: امید ما به صرفه جویی مردم است

  انجمن
  رجبی مشهدی: امید ما به صرفه جویی مردم است

  رجبی مشهدی: امید ما به صرفه جویی مردم است

  موضوع: سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه امید ما به صرفه‌جویی مردم است و برای این موضوع نیز مشوق‌هایی را در نظر گرفتیم و اگر مشترکان نسبت به مدیریت مصرف خود اقدام کنند، گفت: مدیریت مصرف انرژی موضوعی مهم و قابل توجه است که همه مشترکان باید به آن توجه داشته باشند.
  تاریخ خبر: 17 دی ماه 99
  سخنگوی صنعت برق کشور گفت: امسال شاهد رشد ۴.۵ درصدی مصرف انرژی در کشور هستیم که البته علت این افزایش تنها شیوع بیماری کرونا نیست و افزایش مصرف برق صنایع بزرگ و افزایش تعداد مشترکان خانگی هم علت این مساله است.
  مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه هر سال حدود یک میلیون مشترک جدید به جمع مشترکان خانگی اضافه می‌شود، اظهار کرد: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که ویروس کرونا به هدررفت انرژی گرمایشی منجر شده و بر افزایش مصرف انرژی اثر گذاشته است، اما تنها نمی‌توان کرونا را عامل افزایش مصرف انرژی دانست.
  وی با اشاره به لزوم مدیریت مصرف برق با توجه به افزایش مصرف گاز و احتمال خاموشی در کشور، گفت: به دلیل اینکه مصرف گاز خانگی و تجاری افزایش یافته، تحویل گاز به نیروگاه‌ها کاهش پیدا کرده است، به همین دلیل مجبور به استفاده از سوخت مایع شده‌ایم.
  سخنگوی صنعت برق کشور افزود: اگر بتوانیم سوخت‌رسانی مایع به نیروگاه‌ها را به موقع انجام دهیم، خاموشی نخواهیم داشت، ولی راهکار اصلی کاهش مصرف توسط مردم است، به طوری که اگر تنها ۱۰ درصد صرفه‌جویی صورت بگیرد، امکان اینکه تحویل گاز به نیروگاه‌ها افزایش یابد، وجود دارد و دچار خاموشی نیز نخواهیم شد.
  رجبی مشهدی، با بیان اینکه امید ما به صرفه‌جویی مردم است و برای این موضوع نیز مشوق‌هایی را در نظر گرفتیم و اگر مشترکان نسبت به مدیریت مصرف خود اقدام کنند، در قبوض آن‌ها پاداش مدیریت مصرف لحاظ می‌شود، گفت: مدیریت مصرف انرژی موضوعی مهم و قابل توجه است که همه مشترکان باید به آن توجه داشته باشند.

  Leave a comment

  Your email address will not be published.