دومین نیروگاه زباله سوز مازندران بهار ۱۴۰۰ به بهره برداری میرسد دومین نیروگاه زباله سوز استان مازندران انتظار میرود با اعتبارات مناسبی که به این طرح اختصاص داده شده بهار سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد.

  انجمن
  دومین نیروگاه زباله سوز مازندران بهار ۱۴۰۰ به بهره برداری می‌رسد

  دومین نیروگاه زباله سوز مازندران بهار ۱۴۰۰ به بهره برداری میرسد

  موضوع: دومین نیروگاه زباله سوز استان مازندران انتظار میرود با اعتبارات مناسبی که به این طرح اختصاص داده شده بهار سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد.
  تاریخ خبر: 20 دی ماه 99
  معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: دومین نیروگاه زباله سوز مازندران به ظرفیت ۴۵۰ تنی شهرستان ساری ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و انتظار میرود با اعتبارات مناسبی که به این طرح اختصاص داده شده این نیروگاه بهار سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد.

  حسین رجب صلاحی با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه پارسال ۱۱۰ و امسال ۱۲۰ میلیارد تومان برای ساخت و تکمیل نیروگاههای زباله سوز در مازندران اعتبار اختصاص داده است، افزود: با تصویب دولت از محل تبصره ۱۹ مبلغ ۶۰ میلیارد تومان دیگر نیز، برای تسریع و تکمیل نیروگاه زباله سوز ساری اختصاص یافت.

  به گفته معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور روزانه ۵۸ هزار تن زباله در کشور تولید میشود که ۳ هزار تن آن سهم مازندران است.

  رجب صلاحی تصریح کرد: با آغاز به کار نیروگاه ۲۰۰ تنی نوشهر از سه هفته پیش، تکمیل نیروگاه ۴۵۰ تنی ساری و ساخت نیروگاه ۵۵۰ تنی زباله سوز آمل قریب به پنجاه درصد زبالههای تولیدی مازندران مدیریت میشود.

  یاد آور میشود، نخستین نیروگاه زباله سوز مازندران در نوشهر ۲۷ آذرماه به صورت ویدئوکنفرانسی توسط حسن روحانی رییس جمهوری افتتاح شد و در مدار تولید قرار گرفت.

  Leave a comment

  Your email address will not be published.