حائری بر تولید برق از زباله های شهری تاکید کرد

  انجمن

  حائری بر تولید برق از زباله های شهری تاکید کرد

  موضوع: معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به مزایای نیروگاه های هیدروژنی، بر ضرورت استفاده از فناوری گازی سازی و پیل سوختی با استفاده از زباله های جامد شهری برای تولید انرژی از زباله ها و حذف آلاینده ها تاکید کرد.
  تاریخ خبر: 4 شهریور 1399
  “همایون حائری” با اشاره به ظرفیت نیروگاه های کشور گفت: در حال حاضر ۸۵ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه های کشور است که ترکیبی از انواع نیروگاهها بوده و در این میان جای دو نیروگاه زمین گرمایی و نیروگاه بر مبنای هیدروژن و پیل سوختی خالی است.

  معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه نیروگاه های هیدروژن و پیل سوختی ویژگی های خاصی در مقایسه با سایر واحدهای تولیدی دارد، گفت: نیروگاه هیدروژنی ضمن اینکه فناوری پیشرفته و کاربردی خاصی نسبت به سایر نیروگاها دارد، با دو مشکل هزینه بالا و تامین هیدروژن مواجه است.

  وی اضافه کرد: باید بتوانیم هیدروژن را با استفاده از زباله و ترکیب بیوگاز زباله ها و سوخت هایی که ناشی از زباله هستند، تامین کنیم. امکان استفاده از فناوری گازی سازی و پیل سوختی با استفاده از زباله های جامد شهری میتواند به تولید انرژی از زباله ها و حذف آلاینده های حاصل از زباله های جامد شهری کمک کرده و هزینه این نیروگاه ها را نیز کاهش دهد.

  Leave a comment

  Your email address will not be published.