جهانگیری مصوبه آب رایگان را ابلاغ کرد

  انجمن

  جهانگیری مصوبه آب رایگان را ابلاغ کرد

  موضوع: معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت وزیران با موضوع بهینهسازی مصرف آب و تشویق مشترکان کم مصرف خانگی را به وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
  تاریخ خبر: 23 اذر ماه 99
  در این مصوبه که به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ابلاغ شده آمده است: صورتحساب آب و فاضلاب مشترکان با مصرف تا یک سوم الگوی تعیین شده (موضوع تبصره-۴- ماده -۱- قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب ۱۳۹۴) را با تخفیف صددرصدی محاسبه کند.

  بر اساس این گزارش، هیئت وزیران با تاکید بر اینکه آب بهای سایر مشترکان تا الگوی تعیین شده تغییری نخواهد کرد، تصویب کرد: مشترکان با مصرف ماهانه بیش از الگوی مصرف، شش ماه فرصت دارند تا نسبت به اصلاح رفتار مصرفی و کاهش مصرف آب اقدام کنند.

  در پایان این دوره، بهای آب آن دسته از مشترکانی که مصرف آنان بیش از الگوی تعیین شده باشد، به پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب شورای اقتصاد افزایش مییابد.

  در مصوبه ابلاغی از سوی معاون اول رییس جمهور، از وزارت نیرو خواسته شده تا ضمن اطلاعرسانی، آموزش و فرهنگسازی، مشترکان پرمصرف را نسبت به استفاده از وسایل کاهنده مصرف با هدف اصلاح رفتار و کاهش مصارف غیر ضروری ترغیب کند.

  در مصوبه دولت تصریح شده است: این تخفیف صرفا شامل سکونتگاههای دایمی در حال بهرهبرداری شهری و روستایی میشود. واحدهای خالی از سکنه و سکونتگاههای غیر دایم نظیر باغ، ویلاها و خانه باغها مشمول تخفیف نمیشوند.

  Leave a comment

  Your email address will not be published.