آدرس ​​:
  انتهای بلوار دادمان غربی، پژوهشگاه نیرو، ساختمان انرژی‌های تجدیدپذیر (ساختمان توربین بادی)، طبقه چهارم

  فکس:
  02188378790
  ایمیل:
  dabir@irrena.ir

  وب سایت انجمن:
  www.irrena.ir