اولین جلسه هماهنگی انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران (اتاق بازرگانی) و ساتبا

  انجمن

  در راستای تبیین زمینههای همکاری فی مابین انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران (اتاق بازرگانی) و ساتبا اولین جلسه هماهنگی شنبه مورخ 15 آذر ماه 1399، برگزار شد.

  بر اساس توافقات صورت گرفته در این جلسه، کارگروه مشترک انجمن و ساتبا جهت تبادل نظر و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی تشکیل و بر همکاری طرفین بر پایه اعتماد و حسن نیت تاکید شد.
  تاریخ خبر: 15 اذر ماه 99

  حاضرین در جلسه:

  اقای دکتر ساتکین: معاون وزیر و ریاست محترم ساتبا
  اقای احمدی: نماینده اسبق مجلس سورای اسلامی، بنیانگذار بخش انرژیهای نو در سازمان انرژی اتمی
  آقای امیدی: معاون سرمایه گذاری و تنظیم مقررات
  آقای انجم شعاع: مدیرکل دفتر بودجه، تنظیم، تسهیل سرمایهگذاری و تجهیز منابع مالی
  آقای خدادادی: مشاور پارلمانی ساتبا
  آقای جلایی: مشاور بودجه، قرارددادی ساتبا
  اعضای محترم هیات مدیره انجمن (دوره دوم)

  Leave a comment

  Your email address will not be published.