انتشار کتاب” روش های ذخیره سازی انرژی”

  انجمن
  انتشار کتاب" روش های ذخیره سازی انرژی"

  انتشار کتاب" روش های ذخیره سازی انرژی"

  موضوع: هم اکنون ذخیره انرژی یک الزام برای مدیریت بهتر شبکه بوده و با روش‌های پیک‌سایی، کنترل فرکانس، کنترل تولید و مصرف برق در شبکه و انتقال تولید مازاد به زمان‌های اوج مصرف به پایداری شبکه کمک می‌کند.

  در این کتاب به تمامی روش‌های ذخیره سازی انرژی: مکانیکی (چرخ طیار، هوای فشرده و تلمبه ذخیره‌ای)، الکتریکی (ابر خازن و ابر مغناطیس)، الکتروشیمیایی (باتری‌های اسید سرب، لیتیوم یونی و سدیم سولفور، ردوکس و هیدروژنی) و انرژی حرارتی (دما پایین و دما بالا) و نحوه محاسبات اقتصادی یک ذخیره ساز اشاره می‌گردد.
  تاریخ خبر: 22 دی ماه 99
  در حال حاضر، انرژی برق به دنبال افزایش تمایل برای دسترسی، قابلیت اطمینان و امنیت تأمین انرژی برای مصرف کنندگان است و از آنجاییکه انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش برق به شدت در حال توسعه و جایگزینی بجای نیروگاه‌های حرارتی می‌باشند و تولید متغیر این نوع انرژی همانند انرژی‌های بادی و خورشیدی را به عنوان یک استراتژی برای مهار مشکل کمبود انرژی به ویژه در شهرک‌های جداگانه خارج از شبکه افزایش داده و با ذخیره‌سازی انرژی می‌توان تولید را در زمان‌های مصرف بهتر مدیریت نموده و مشکل تولید متغیر انرژی‌های تجدیدپذیر را جبران و تکمیل نمود تا محدودیتی برای سقف تولید انرژی‌های تجدیدپذیر وجود نداشته باشد.
  هم اکنون ذخیره انرژی یک الزام برای مدیریت بهتر شبکه بوده و با روش‌های پیک‌سایی، کنترل فرکانس، کنترل تولید و مصرف برق در شبکه و انتقال تولید مازاد به زمان‌های اوج مصرف به پایداری شبکه کمک می‌کند. در این کتاب به تمامی روش‌های ذخیره سازی انرژی: ۱- مکانیکی (چرخ طیار، هوای فشرده و تلمبه ذخیره‌ای) ۲-الکتریکی (ابر خازن و ابر مغناطیس) ۳- الکتروشیمیایی (باتری‌های اسید سرب، لیتیوم یونی و سدیم سولفور، ردوکس و هیدروژنی) ۴- انرژی حرارتی (دما پایین و دما بالا) و نحوه محاسبات اقتصادی یک ذخیره ساز اشاره می‌گردد. این کتاب توسط اکبر ادیب فر تالیف شده است.
  سر فصل های این کتاب عبارت است از:
  فصل اول: معرفی سیستم‌های ذخیره انرژی
  فصل دوم:آشنایی با ذخیره انرژی
  فصل سوم: اصطلاحات و تعاریف ذخیره ساز انرژی
  فصل چهارم:کاربرد سیستم ذخیره ساز انرژی الکتریکی (Esss)
  فصل پنچ: برنامه ذخیره سازی در بخش‌های مختلف
  فصل ششم: فن آوری‌های ذخیره سازی
  فصل هفتم: اقتصاد سیستم‌های ذخیره انرژی
  منابع
  مطالعات بیشتر
  ترجمه اصطلاحات
  خلاصه انگلیسی کتاب

  Leave a comment

  Your email address will not be published.