افزایش 62/7 درصدی قیمت برق در زمستان ۹۹

  خانم علینژاد

  افزایش 62 درصدی قیمت برق در زمستان ۹۹

  طبق گفته‌ی مرکز آمار ایران، قیمت برق در زمستان ۹۹ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل از آن افزایش 62/7 درصدی داشته است.
  مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل زمستان ۱۳۹۹ (تعدیل یافته فصلی) (بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵) را منتشر کرد.
  تورم فصلی
  بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در زمستان ۹۹ نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ۹.۴ درصد رسید که در مقایسه با فصل پاییز، ۲.۱ واحد درصد افزایش دارد. در فصل مورد بررسی، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق نسبت به فصل قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ۵.۵، ۱۴.۶ و ۲.۲ درصد بوده است.
  تورم نقطه به نقطه
  مرکز آمار ایران اعلام کرد: درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در فصل زمستان ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ۶۲،۷ درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی از سوی نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در فصل زمستان ۱۳۹۹ نسبت به فصل زمستان ۱۳۹۸، ۶۲.۷ درصد افزایش داشته است. تورم نقطه به نقطه کل بخش برق در فصل پاییز ۹۹، ۴۵.۵ درصد بوده است. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل زمستان نسبت به فصل مشابه سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ۵۴.۶، ۷۱.۲ و ۵۲.۰ بوده است.
  تورم سالانه
  درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ۱۳۹۹ در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل (متوسط تورم سالانه) به ۴۶،۶ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ۱۷.۳ واحد درصد افزایش نشان میدهد. همچنین درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل زمستان نسبت به مدت مشابه در سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ۴۴.۱، ۴۸.۷ و ۴۴.۴ بوده است.
  منبع: خبرگزاری صدا و سیما

  Leave a comment

  Your email address will not be published.