در کارگروه فنی، موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

 • آموزشهای اصولی پیمانکاران، مفاد آموزشی، مراجع آموزشی ذیصلاح و نحوه تایید نتیجه آموزش
 • تعیین آزمایشگاه مرجع و شاخصهای اصلی کیفی محصولات
 • بررسی موضوع پیمانکاران صلاحیت دار اجرای نیروگاههای فتوولتاییک معرفی شده از سوی شرکتهای تابعه وزارت نیرو
 • موضوع ابلاغیه ۲۰ درصد برق تجدیدپذیر ارگانهای دولتی
 • مناقصات فتوولتاییک
 • بررسی فنی مجدد اسناد مناقصات و اصلاح نواقص
 • تعیین تکلیف مناقصه های بدون نتیجه
 • بررسی قیمت پایه نیروگاههای خورشیدی، تعیین و نظارت بر کیفیت و قیمت های پیشنهادی

شرکت های عضو کارگروه فنی:

 • شرکت گیتا انرژی
 • شرکت شیدسان
 • شرکت مهرآباد – KPV Solar
 • شرکت گلنور
 • شرکت کومینزیدک
 • شرکت آیسا

جلسه اول کارگروه فنی

جلسه اول کارگروه فنی
سه شنبه ۲۵ اردیبهشت
محل: پژوهشگاه نیرو

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

جلسه دوم کارگروه فنی

جلسه دوم کارگروه فنی

یک شنبه ۶ خرداد

محل : پژوهشگاه نیرو

جلسه سوم کارگروه فنی

جلسه سوم کارگروه فنی

شنبه ۱۹ خرداد

محل : پژوهشگاه نیرو

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

جلسه چهارم کارگروه فنی

جلسه چهارم کارگروه فنی

سه شنبه ۵ تیر

محل : پژوهشگاه نیرو