با توجه به اینکه کشور ایران از نظر مجموع ذخایر فسیلی نفت و گاز، رتبه اول را در جهان داراست و نیز از نظر پرداخت یارانه انرژی، رتبه دوم در جهان را داراست، توسعه انرژی های تجدیدپذیر بدون آگاه سازی جامه و تصمیم گیران نسبت به مزایا و ضرورت های how to write conclusion of a term paper استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در کشور، امکان پذیر نمی باشد.

در کارگروه ترویج و آگاه سازی، مزایا و ضرورت های توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته، گزارش هایی در حجم و انواع گوناگون تهیه و برای تصمیم گیران کشور ارسال و ارائه می گردد.

اعضای کارگروه ترویج و آگاه سازی

برای عضویت در کارروه ترویج و آگاه http://theessayclub.com سازی با خانم ابوحمزه تماس حاصل فرمایید:

elhamaboohamzeh@gmail.com