مسائل مورد بررسی در کارگروه اقتصادی انجمن

 • بررسی تامین مالی از بانک های داخلی
 • بررسی وضعیت صندوق توسعه ملی
 • بررسی ضمانت های مورد how to write a conclusion paragraph for an personal term paper نیاز بانک های عامل
 • بررسی وضعیت بانک مرکزی
 • بررسی نرخ ارز و اثر آن بر نرخ های خرید برق و تهیه ارز
 • بررسی تامین مالی خارجی
 • بررسی ضریب تعدیل نرخ خرید برق و تهیه پیشنهاد

جلسه اول کارگروه اقتصادی برگزار شد.

جلسه اول کارگروه اقتصادی انجمن انرژی های https://theessayclub.com تجدیدپذیر ایران (اتاق بازرگانی ایران) در تاریخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۷ در محل پژوهشگاه نیرو با حضور ۱۵ نفر از شرکت‌های بخش خصوصی از ساعت ۱۵ الی ۱۸ برگزار گردید.

برای دریافت صورتجلسه اول کارگروه اقتصادی، روی لینک زیر کلیک نمایید:
صورتجلسه اول کارگروه اقتصادی انجمن

جلسه اول کارگروه اقتصادی

جلسه اول کارگروه اقتصادی

چهارشنبه ۲ اردیبهشت

محل : پژوهشگاه نیرو

 • بررسی تامین مالی از بانک های داخلی
 • بررسی وضعیت صندوق توسعه ملی
 • بررسی ضمانت های مورد نیاز بانک های عامل
 • بررسی وضعیت بانک مرکزی
 • بررسی نرخ ارز و اثر آن بر نرخ های خرید برق و تهیه ارز
 • بررسی تامین مالی خارجی
 • بررسی ضریب تعدیل نرخ خرید برق و تهیه پیشنهاد

جلسه دوم کارگروه اقتصادی

جلسه دوم کارگروه اقتصادی

سه شنبه ۲۵ اردیبهشت

محل : پژوهشگاه نیرو

برسی موضوعات اقتصادی مرتبط با انرژی های تجدید پذیر و دسته بندی  الویت بندی موضوعات

 • تشکیل زیرکارگروه های اقتصادی
 • دسته بندی موضوعات اقتصادی مرتبط با انرژی های تجدید پذیر

جلسه سوم کارگروه اقتصادی

جلسه سوم کارگروه اقتصادی

سه شنبه ۸ خرداد

محل : پژوهشگاه نیرو

برسی موضوعات اقتصادی مرتبط با انرژی های تجدید پذیر و دسته بندی  الویت بندی موضوعات

 • تشکیل زیرکارگروه های اقتصادی
 • دسته بندی موضوعات اقتصادی مرتبط با انرژی های تجدید پذیر

جلسه چهارم کارگروه اقتصادی

جلسه چهارم کارگروه اقتصادی

سه شنبه ۲۹ خرداد

محل : پژوهشگاه نیرو

برسی موضوعات اقتصادی مرتبط با انرژی های تجدید پذیر و دسته بندی  الویت بندی موضوعات

 • تشکیل زیرکارگروه های اقتصادی
 • دسته بندی موضوعات اقتصادی مرتبط با انرژی های تجدید پذیر
 • تشکیل زیرکارگروه های اقتصادی
 • دسته بندی موضوعات اقتصادی مرتبط با انرژی های تجدید پذیر