۱۴۵ مگاوات به ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر اضافه می شود

  انجمن
  ۱۴۵ مگاوات به ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر اضافه می شود

  ۱۴۵ مگاوات به ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر اضافه می شود

  موضوع: رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران گفت: یک هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان دولت دوازدهم نصب خواهد شد.۲۱ پروژه هم تا مردادماه امسال اجرایی خواهد شد که در مجموع ۱۴۵ مگاوات به ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر اضافه خواهدکرد.
  تاریخ خبر: 7 اردیبهشت
  محمدساتکین افزود: نصب یک هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تاپایان دولت دوازدهم سبب خواهد شد ظرفیت این بخش چهار رقمی شده و به این ترتیب توسعه خوبی ایجاد شود.

  وی ادامه داد: ۲۱ پروژه هم تا مردادماه امسال اجرایی خواهد شد که در مجموع ۱۴۵ مگاوات به ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر اضافه خواهدکرد.

  معاون وزیر نیرو گفت: پروژههای زیادی هم آماده اجرا داریم که سرمایه گذاران برای ورود به آنها اعلام آمادگی کرده اند.

  ساتکین ادامه داد: به زودی تعرفههای این بخش اصلاح خواهد شد که فرصت بهتری برای سرمایهگذاری در بخش انرژیهای تجدیدپذیر فراهم خواهد کرد.

  وی درباره مصوبه جدید وزارت نیرو درباره استفاده استخراج کنندگان ارز مجازی از نیروگاههای تجدیدپذیر گفت: این مصوبه یک تسهیل بزرگ است که هم سرمایه گذاری در این بخش را افزایش خواهد داد و هم به توسعه آن کمک خواهد کرد.

  رییس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران خاطرنشان کرد: براساس این مصوبه فعالان استخراج رمز ارز میتوانند یا خود اقدام به احداث نیروگاه تجدیدپذیر کرده یا از نیروگاههای موجود برق مورد نیاز خود را تامین کنند.

  ساتکین ادامه داد: کسانی که خود اقدام به احداث نیروگاه کنند میتوانند ضمن برطرف کردن نیازهای خود مازاد برق تولیدی را به این سازمان بفروشند.

  وی درآمدزایی این روش را خوب توصیف کرد و گفت: سایر سرمایهگذاران هم میتوانند برق تولیدی خود را با قیمتهای بالاتر به استخراج کنندگان ارز مجازی بدهند.

  وزیر نیرو به تازگی آخرین ویرایش مقررات تامین برق مراکز استخراج رمز ارز را ابلاغ کرد که براساس آن تامین برق مراکز استخراج رمز ارز به یکی از چهار روش «تامین برق از طریق نیروگاههای تجدیدپذیر»، «تامین برق از طریق سرمایهگذاری در بهینهسازی»، «تامین برق با نصب و بهرهبرداری از مولدهای حرارتی» یا «اتصال به شبکه و خرید انرژی از شرکت برق» انجام میشود.

  Leave a comment

  Your email address will not be published.