کارگروه های انجمن انرژی های تجدید پذیر

  کارگروه اقتصادی انجمن انرژی های تجدید پذیر

  کارگروه فنی

  کارگروه اقتصادی با مدیریت آقای مهندس موسوی عضو محترم هیات مدیره از بدو تاسیس جلسات خود را با فعالین حوزه انرژی های تجدیدپذیر برگزار کرده است. موضوعات تعدیل نرخها، تخصیص ارز، خروج سود سرمایه گذاری، بیمه نیروگاه های تجدیدپذیر، اولویت تخصیص ارز و پیگیری می نماید.

  اعضا کارگروه اقتصادی

  • سید محمدجواد موسوی
  • بهزاد آسایی
  • داوود مددی
  • معصومه قنبرزاده
  • هادی دشتکی