کارگروه ترویج و آموزش انجمن انرژی های تجدید پذیر

  اعضا کارگروه ترویج و آموزش

  • علی همتی
  • معصومه قنبرزاده
  • آتنا کرمی
  • محمدحسن غفوری
  • نگین بهشتکار
  کارگروه ترویج و آگاه سازی

  کارگروه آموزش انجمن

  انجمن با همکاری مادی و معنوی اعضای هیات مدیره و شرکت های عضو موضوع آگاه سازی در سطوح مختلف از جمله مدیران ارشد کشور، سطوح میانه، عامه مردم پیگیری می نماید. این کارگروه توانسته تا کنون با حضور در نمایشگاه های داخلی بین المللی، برگزاری نشست های تخصصی و میزگردهای مطبوعاتی و تهیه و انتشار گزارش های مختلف نقش بسیار موثری در توسعه فرهنگ انرژی های تجدیدپذیر داشته باشد.
  کارگروه ترویج و آگاه سازی

  گزارش فعالیت سال 97

  کارگروه ترویج و آموزش انجمن انرژی های تجدید پذیر
  علی همتی

  علی همتی

  رئیس کارگروه ترویج و آموزش
  علی البدل دوم
  عضو هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور مشانیر
  • مدير بازرگاني شركت نفتی تاسيسات دريايي ايران
  • رئیس هیات مدیره شركت PKMC (زیر مجموعه هولدینگ تاسيسات دريايي ايران)
  • مدیرعامل شركت غدیر انرژی لامرد (زیر مجموعه هولدینگ انرژی غدیر)
  • مدیرعامل وعضو هیات مدیره شرکت خورشیدی غدیر(زیر مجموعه هولدینگ انرژی غدیر)
  • رئیس هیات مدیره شرکت خورشیدی مهریز غدیر(زیر مجموعه هولدینگ انرژی غدیر)
  • مدیر عامل شرکت تولید برق خوزستان مپنا (مالک نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان)
  • عضو هیات مدیره انجمن صنفی نیروگاهی ایران (اصنا)
  • عضو هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور مشانیر
  • عضو هیات مدیره گروه صنعتی ایران ترانسفو
  • مدیر ارشد پروژه های نفت وگاز شرکت مپنا O&M
  • دکتری مهندسی برق (الکترونیک- قدرت)
  • ارائه مقالات متعدد داخلی و خارجی در حوزه HVDC Systems،Fast Tubular Linear Induction Motor (FTLIM)
  • مدرس دانشگاه
  معصومه قنبرزاده

  معصومه قنبرزاده

  دبیر کارگروه ترویج و آموزش