کارگروه های انجمن انرژی های تجدید پذیر

    کارگروه حقوقی و مقررات انجمن انرژی های تجدید پذیر

    کارگروه فنی
    مسائلی همچون قراردادخرید تضمینی برق و .. در این کارگروه در حال پیگیری است. انجمن در نظر دارد برای ارائه خدمات مشاوره به شرکت های عضو انجمن در زمینه حقوقی، از وکلای با تجربه در این حوزه دعوت به همکاری نماید.

    اعضا کارگروه حقوقی و مقررات

    • این کارگروه در حال حاضر عضوی ندارد.