نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌توانند برق خود را به ماینر‌ها بفروشند

  انجمن
  نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌توانند برق خود را به ماینر‌ها بفروشند

  نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌توانند برق خود را به ماینر‌ها بفروشند

  معاون وزیر نیرو درباره امکان الزام ماینر‌ها به استفاده از برق تجدیدپذیر‌ها به جای نیروگاه‌های با سوخت فسیلی اظهار داشت: طبق قانون موجود هرکس انرژی تجدیدپذیر تولید کند، می‌تواند برق تولیدی خود را به ماینر‌ها بفروشد، یعنی تولیدکننده برق از تجدیدپذیر‌ها هر میزان که تولید داشته باشد به شبکه تحویل می‌دهد و معادل آنچه به شبکه تحویل داده، ماین می‌کند و پولی هم پرداخت نمی‌کند.
  تاریخ خبر: 29 دی ماه 99
  محمد ساتکین ، درباره امکان الزام ماینر‌ها به استفاده از برق تجدیدپذیر‌ها به جای نیروگاه‌های با سوخت فسیلی اظهار داشت: طبق قانون موجود هرکس انرژی تجدیدپذیر تولید کند، می‌تواند برق تولیدی خود را به ماینر‌ها بفروشد، یعنی تولیدکننده برق از تجدیدپذیر‌ها هر میزان که تولید داشته باشد به شبکه تحویل می‌دهد و معادل آنچه به شبکه تحویل داده، ماین می‌کند و پولی هم پرداخت نمی‌کند.
  وی درباره ممنوعیت استفاده ماینر‌ها از برق تولید شده با سوخت فسیلی گفت: نمی‌توانیم ممنوعیت و اجبار اعمال کنیم، زیرا سرمایه‌گذار هرگز دستوری عمل نمی‌کند باید سیاست‌ها تشویقی باشد. زیرا در غیر این صورت ماینر‌ها کلا از کشور خارج می‌شوند و با توجه به ارزآوری که دارند، نباید این شرایط را ایجا کنیم.
  معاون وزیر نیرو در امور انرژی‌های تجدیدپذیر تصریح کرد: رمزارز‌ها به لحاظ ارزآوری برای کشور مثمرثمر هستند، اما به شرطی که قیمت واقعی برق را بپردازند، نباید انرژی را با نرخ سوبسیدی مصرف کنند.

  Leave a comment

  Your email address will not be published.