نقاط پر پتانسیل تجدیدپذیر ۳ استان شمالغرب تعیین شد

  انجمن
  نقاط پر پتانسیل تجدیدپذیر ۳ استان شمالغرب تعیین شد

  نقاط پر پتانسیل تجدیدپذیر ۳ استان شمالغرب تعیین شد

  موضوع: مدیرکل دفتر پتانسیل‌سنجی و ارزیابی منابع انرژی ساتبا از فرآیند از ارزیابی تلفیقی، اولویت‌بندی و تعیین سهم گزینه‌های انرژی در سه استان اردبیل، آذربایجان‌های شرقی و غربی خبر داد.
  تاریخ خبر: 20 بهمن ماه 99
  “میترا غلامی” با اعلام این خبر اظهار کرد: اولویت‌بندی و تعیین سهم گزینه‌های انرژی در هر استان به سرمایه‌گذاران و تصمیم‌گیران کمک خواهد کرد تا بتوانند گزینه برتر اولویت در هر استان را برای احداث نیروگاه انتخاب نمایند.
  مدیرکل دفتر پتانسیل‌سنجی و ارزیابی منابع انرژی ساتبا با اشاره به شناسایی نقاط پر پتانسیل تجدیدپذیر و تعیین پتانسیل بهره‌وری انرژی به‌صورت استانی، افزود: در مرحله بعدی یعنی ارزیابی تلفیقی، سهم انواع انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین بهره‌وری انرژی در تولید و صنعت در هر استان، با انتخاب یک مدل فکری و با تعیین الگوریتم مدل‌سازی مشخص می‌شود.
  وی معیار‌های فنی، اقتصادی، زیست‌محیطی، سیاسی و اجتماعی را از جمله معیار‌های مدل ارزیابی استفاده شده برشمرد و عنوان کرد: پس از وزن‌دهی خود معیار‌ها از لحاظ اهمیت و اعمال ضرایب مقایسه‌ای به گزینه‌ها، اولویت‌بندی و نهایتا سهم هر یک از انرژی‌های بادی، خورشیدی، زیست‌توده، زمین‌گرمایی، برق‌آبی کوچک و همچنین پتانسیل بهره‌وری انرژی برای توسعه در هر استان معین می‌شوند.
  غلامی با اشاره به این آمار در استان از بالا بودن سهم انرژی زمین گرمایی به میزان ۲۵ درصد در این استان خبر داد و اظهار داشت: پس از انرژی زمین گرمایی به ترتیب انرژی خورشیدی (۲۰ درصد)، انرژی بادی (%۱۶)، برق‌آبی (۱۱ درصد)، زیست توده (۹.۴۹ درصد)، بهره‌وری در صنعت (۹.۴۵ درصد) و همچنین بهره‌وری در تولید (۸.۱۹ درصد) در رده‌های بعدی گزینه‌های منتخب در این استان قرار می‌گیرند.
  مدیرکل دفتر پتانسیل‌سنجی و ارزیابی منابع انرژی ساتبا افزود: در استان آذربایجان غربی، انرژی خورشیدی با سهم ۲۲.۱ درصد بالاترین اولویت را در این استان به خود اختصاص داده است و بعد از آن انرژی بادی (۱۸.۷ درصد)، برق‌آبی (۱۳.۶ درصد)، زمین‌گرمایی (۱۲.۸ درصد) و نیز گزینه‌های بهره‌وری در صنعت (۱۱.۲ درصد)، زیست توده (۱۱.۲ درصد) و بهره‌وری در مصرف (۱۰.۴ درصد) در رده‌های بعدی هستند.
  وی در پایان بالاترین سهم در استان آذربایجان شرقی را متعلق به انرژی خورشیدی با سهم ۲۵ درصدی عنوان کرد و ادامه داد: انرژی بادی (۱۹ درصد)، زمین‌گرمایی (۱۲ درصد)، برق‌آبی (۱۲ درصد) و سپس گزینه‌های بهره‌وری در صنعت (۱۱ درصد)، زیست توده (۱۱ درصد) و همچنین بهره‌وری در مصرف (۱۰ درصد) در پله‌های بعدی توسعه انرژی در این استان است.

  Leave a comment

  Your email address will not be published.