صنعت ماینینگ خواستار بازنگری در تعرفه ی برق

  انجمن

  صنعت ماینینگ خواستار بازنگری در تعرفه ی برق

  موضوع: رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین ایران با اشاره به اینکه نرخ خرید برق از نیروگاه دار حدود ۸۰ تومان به ازای هر کیلو وات ساعت و فروش به واحدهای استخراج ارزرمز ۵۲۰ تومان به ازای هر کیلو وات ساعت است، خواستار بازنگری در تعرفه برق مصرفی ماینرهاست.
  تاریخ خبر: 15 فروردین 1400
  محمدرضا شرفی با بیان اینکه وقتی این صنعت در حال ورود به ایران بود انتظار داشتیم با توجه به شرایط مطلوب حوزه انرژی در کشور، آینده روشنی در انتظار آن باشد، گفت: انرژی برای ایران یک مزیت رقابتی نسبت به منطقه غرب آسیا و حتی بسیاری دیگر از کشورها به شمار میرود. البته هر کشوری، بسته به مزیت انرژی خود اقدام به تأمین انرژی با بیشترین بهره وری میکند. به طور مثال چین در بخش نیروگاههای برق آبی وضعیت مطلوبی دارد و ایسلند نیز از انرژی گرمایی زمین استفاده میکند و برای آن مزیت محسوب میشود.

  وی افزود: پس از اینکه شرایط تعرفه گذاری برق برای صنعت ارزرمز در کشورمان مشخص شد، متوجه شدیم که گویا قرار نیست از طریق توسعه صنعت استخراج ارزرمز به صنعت برق کشور کمک شود. این در حالی است که با طراحی درست نظام تعرفه گذاری و کاهش تصدی گری دولت، میتوانیم کمک قابل توجهی به صنعت برق کشور کنیم، صنعتی که به گفته اکثر کارشناسان، ورشکسته است.

  به گفته این مقام مسئول، تعرفه برق برای استخراج ارزرمز در قزاقستان و قرقیزستان حدود ۳ سنت و در چین بطور میانگین ۳ سنت و در برخی مناطق کمتر از ۲ سنت است. این در حالی است که در ایران تعرفه برق برای استخراج رمزارز میانگین نرخ صادراتی برق و حدود ۷.۵ سنت است. شرفی اظهار داشت: البته وزارت نیرو در دستور العمل خود برای تعرفه گذاری برق این صنعت مشخص کرده است که در ۸ ماه سال که ایام غیرپیک مصرف برق است، تعرفه برق واحدهای استخراج کننده ارزرمز، نصف و در چهار ماه پیک مصرف دو برابر باشد. به این ترتیب نرخ کلی تعرفه برق واحدهای استخراج کننده ارزرمز حدود ۵۲۰ تومان است.

  رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین ایران با اشاره به اینکه طبق دستور العمل وزارت نیرو با هر ۱۰ درصد تغییر نرخ ارز، این تعرفه باید بازنگری شود، ادامه داد: از آنجایی اساساً طراحی این تعرفه اصولی و منطقی نبوده است، بنابراین وزارت نیرو به این بند از دستور العمل عمل نکرده و تعرفه را مورد بازنگری قرار نداده است.

  وی در پاسخ به این سوال که آیا باتوجه به کمبود بارندگی در سال آبی جاری، در تأمین برق واحدهای استخراج کننده ارزرمز در تابستان به مشکل میخوریم، توضیح داد: قطعاً با مشکل رو به رو میشویم. البته ظرفیت منصوبه تولید برق کشور حدود ۸۳ هزار مگاوات است اما حداکثر تولید ۶۴ هزار مگاوات است. این در حالی است که میزان مصرف برق واحدهای استخراج کننده ارزرمز اعم از مجاز و غیر مجاز حدود ۵۴۹ تا ۶۰۰ مگاوات است.

  شرفی گفت: طبق اظهار دبیر سندیکای تولیدکنندگان برق حرارتی میتوان تنها با انجام عملیات سیکل ترکیبی که نیاز به سرمایه گذاری سنگینی ندارد، ۱۵ هزار مگاوات به ظرفیت برق حرارتی کشور اضافه کنیم.

  وی تصریح کرد: شرایط کنونی تعرفه گذاری و نوع تخصیص برق به واحدها به فضای رانتی و دلالی دامن میزند چرا که نرخ خرید برق از نیروگاه دار حدود ۸۰ تومان به ازای هر کیلو وات ساعت و فروش به واحدهای استخراج ارزرمز ۵۲۰ تومان به ازای هر کیلو وات ساعت است.

  وی افزود: وزارت صمت احداث مزرعههای استخراج ارزرمز را محدود به شهرکهای صنعتی کرد اما در ادامه، همین اقدام هم ممنوع شد. در نتیجه شاهد سوق داده شدن بسیاری از این مزارع به مناطق آزاد تجاری بودیم که به معنای بهره مندی از معافیتهای مالیاتی است. از طرفی شاهد عقد قرارداد با خارجیها با حجم برق ۱۰۰ مگاواتی در این مناطق هستیم. هر چند منکر جذب سرمایه گذاری خارجی نیستیم، اما حمایت از بخش داخلی و جذب سرمایه داخلی نیز باید در اولویت باشد.

  Leave a comment

  Your email address will not be published.