شرایط عضویت – انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران

شرایط عضویت

کلیه شرکتهای فعال در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر (پیمانکاران، سازندگان، مشاوران، توسعهدهندگان و..) با احراز
شرایط ذیل میتوانند عضو این انجمن شوند:
١-تکمیل فرم درخواست عضویت
٢ -ارائه مستندات لازم مبنی بر فعالیت در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر
٣ -دارا بودن کارت بازرگانی یا عضویت معتبر در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور
۴- پرداخت حق ورودی و حق عضویت سالانه انجمن

  • مبلغ قابل واریز برای حق ورودی: 10 میلیون ریال
  • برای تعیین مبلغ حق عضویت با دبیرخانه انجمن تماس حاصل نمائید. (dabir@irrena.ir)

خواهشمند است پس از انجام مراحل فوق مدارک زیر را به آردس ایمیل دبیرخانه (dabir@irrena.ir) ارسال نمایید:

  • فرم تکمیل شده درخواست عضویت
  • تصویر کارت بازرگانی یا کارت عضویت در یکی از اتاق های بازرگانی سراسر کشور
  • تصویر کارت ملی مدیر عامل شرکت
  • تصویر آگهی ثبتی و روزنامه رسمی
  • مدارک دال بر فعالیت در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر (اساسنامه شرکت، پروانه احداث نیروگاه، …)
  • فیش واریزی مبالغ ورودی و نیز مبلغ حق عضویت سالیانه به شماره حساب ( ٠١١٢٨٧۶٨۵٨٠٠١ ) سیبا، بانک ملی به نام انجمن انرژیهای تجدیدپذیر (شماره شبا : IR۵٢٠١٧٠٠٠٠٠٠٠١١٢٨٧۶٨۵٨٠٠)

خواهشمند است قبل از واریز مبلغ حق ورودی وحق عضویت، جهت تایید مدارک عضویت با دبیرخانه
انجمن تماس حاصل فرمایید.