ساتکین: راه در پیشگرفته شده برای تجدیدپذیرها رو به روشنایی است

  انجمن

  ساتکین: راه در پیشگرفته شده برای تجدیدپذیرها رو به روشنایی است

  موضوع: رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر گفت: با تدوین سیاستهای جدید توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و تعریف منابع مالی جدید، انجام مطالعات تعرفهشناسی و اقداماتی قابل توجه در زمینه انرژیهای تجدید پذیر صورت گرفته است.
  تاریخ خبر: 1399
  “محمد ساتکین” با بیان اینکه موضوع انرژی، محور اصلی توسعه و پیشرفت جوامع بشری است، اظهار کرد: این موضوع امروزه در جهان با حساسیت بیشتری نسبت به گذشته در تمامی ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیتی پیگیری میشود و محدود بودن منابع فسیلی و مشکلات ناشی از انتشار گازهای گلخانهای و مسائل زیست محیطی، بهویژه در دو دهه اخیر، ضرورت توجه به انرژیهای تجدیدپذیر را آشکارتر کرده است.

  وی، اصلاح چارت سازمانی و ایجاد بخش پژوهش، فناوری و نوآوری را از اقدامات این سازمان در راستای چابکسازی برشمرد و ادامه داد: بهمنظور تدوین سیاستهای جدید توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق ساتبا با تعریف منابع مالی جدید، انجام مطالعات تعرفهشناسی اقداماتی قابل توجه انجام شده است.

  ساتکین ضمن امیدواری نسبت به شروع روند تحولات صورت گرفته طی سالهای اخیر در ایران در زمینه توسعه تجدیدپذیرها، افزود: از بدو اجرای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر تاکنون، تنها منبع تامین مالی قراردادهای خرید تضمینی، فقط «عوارض دریافتی از مشترکان» بوده و بهمنظور توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر ساتبا، احصای روشهای تامین مالی جدید مانند ایجاد ردیفهای بودجه مورد نیاز در لایحه بودجه سالهای آتی، فعالسازی مکانیزم گواهی ظرفیت، استفاده از ظرفیت سوخت مصرف نشده نیروگاهی برای تامین منابع مالی خرید تضمینی برق از تولید کنندگان برق تجدیدپذیر از محل ارزش سوخت مصرف نشده و همچنین استفاده از راهکارهای قانونی اجرایی کردن مالیات بر ارزش افزوده را در دستور کار خود قرار داده است.

  معاون وزیر نیرو رسیدگی به مطالبات بخش خصوصی با درک اولویت بالای آن را یکی از دغدغههای ساتبا دانست و گفت: با ایجاد بستر قانونی برای ثبت میزان بدهی ساتبا به بخش خصوصی در سامانه مطالبات دولتی خزانه (سماد) و ایجاد سازوکار تهاتر بدهی با حواله نفت و یا تهاتر بدهیها و مطالبات از دولت، تلاش کردهایم تا این موضوع را برطرف کنیم.

  وی در پایان تعامل با بخش خصوصی و حمایتهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روشهای تامین مالی جدید را موجب دلگرمی برای عبور از شرایط سخت امروز دانست و گفت: راه در پیشگرفته شده رو به روشنایی است و بسیار امیدواریم با کمک دستاندرکاران فعال در حوزه تجدیدپذیر بتوانیم ظرف ۲ سال آینده نتیجه اقدامات در پیشگرفته شده را مشاهده کنیم.

  رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) گفت: هم اکنون بدهی وزارت نیرو به تولید کنندگان انرژیهای تجدید پذیر در بخش خصوصی، ۸۰۰ میلیارد تومان است.

  ساتکین افزود: امسال برای نخستین بار ردیف بودجه فروش برق تجدید پذیر ایجاد شده که با انجام آن، امکان راه اندازی تابلو سبز فراهم خواهد شد و در این روند، صنایع سنگین که مجبور به خرید برق از بورس هستند میتوانند یک درصد برق مورد نیاز خود را از طریق انرژیهای تجدید پذیر تامین کنند که این شرایط ۲۰۰۰ میلیارد تومان درآمد برای سازمان انرژیهای تجدید پذیر خواهد داشت.

  Leave a comment

  Your email address will not be published.