رکوردزنی پیک مصرف برق در زمستان

  انجمن

  رکوردزنی پیک مصرف برق در زمستان

  موضوع: مصرف برق کشور روز گذشته در ساعت ۱۷ و ۳۹ دقیقه از مرز چهل هزار مگاوات گذشت و به ۴۰ هزار و ۳۴۲ مگاوات رسید و به این ترتیب رکورد زمستانی از خود برجای گذارد.
  تاریخ خبر: 14 دی ماه 99
  تازهترین اطلاعات شرکت مدیریت شبکه برق ایران نشان میدهد که روز گذشته و در ساعت ۱۷ و ۳۹ دقیقه درحالی مصرف برق از مرز چهل هزار مگاوات عبور کرد که روز پیش از آن مصرف به کانال ۳۲ هزار مگاوات کاهش یافته بود.

  مصرف برق در روز سیزدهم دیماه براساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران که مورد بررسی قرار گرفت نسبت به مدت مشابه پارسال که ۳۴ هزار و ۶۰۱ مگاوات مصرف شده بود، رکورد پنج هزار و ۷۴۱ مگاواتی از خود برجای گذارد، درحالی که میزان ذخیره نیروگاهها در این ساعت صفر بوده و میزان تولید برق از نیروگاههای تجدیدپذیر هم ۴۱ مگاوات گزارش شده است.

  میزان مصرف برق روزانه و در ساعت ۱۱ و ۴۱ دقیقه روز گذشته نیز در حالی به عدد ۳۷ هزار و ۷۹۵ مگاوات رسید که در روز مشابه آن در سال گذشته میزان مصرف ۳۱ هزار و ۷۴ مگاوات بوده است که باز هم نشان دهنده رشد ۶ هزار و ۷۲۱ مگاواتی بود.

  وضعیت مصرف برق بخش صنایع نیز براساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران حاکی از رشد در این بخش است به گونهای که در ساعت ۱۷ و ۳۹ دقیقه به رقم پنج هزار و دو مگاوات رسید و این درحالی است که در ساعت ۱۱ و ۴۱ دقیقه میزان مصرف در این بخش چهار هزار و ۷۹۲ مگاوات بوده است.

  روند افزایشی مصرف برق روز گذشته در حالی اتفاق افتاده که جلسه ستاد مدیریت سوخت نیروگاه ها، صنایع و مدیریت مصرف انرژی (گاز و برق) کشور درحال برگزاری بود و در آن مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: بازرسی از ادارهها با هدف رعایت بیشتر مصرف انرژی در دستور کار قرار گرفت.

  Leave a comment

  Your email address will not be published.