رجبی مشهدی: خاموشی های اتفاقی داشتیم/ در مصرف برق و گاز صرفه جویی کنید

  انجمن

  رجبی مشهدی: خاموشی های اتفاقی داشتیم/ در مصرف برق و گاز صرفه جویی کنید

  موضوع: سخنگوی صنعت برق با ابراز امیدواری از اینکه مردم ۱۰ درصد در مصرف گاز و برق صرفهجویی کنند، تاکید کرد:طی دو شب گذشته خاموشیهای اتفاقی به دلیل افزایش مصرف گاز و محدودیت در تامین سوخت داشتیم که منجر به خاموشی در ساعاتی از شبانه روز شد.
  تاریخ خبر: 15 دی ماه 99
  سخنگوی صنعت برق با ابراز امیدواری از اینکه مردم ۱۰ درصد در مصرف گاز و برق صرفهجویی کنند، تاکید کرد: با افزایش مصرف برق و گاز در بخش خانگی احتمال خاموشی وجود خواهد داشت. مصطفی رجبی مشهدی، درباره احتمال خاموشی به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری اظهار داشت: طی دو شب گذشته خاموشی های اتفاقی به دلیل افزایش مصرف گاز و محدودیت در تامین سوخت داشتیم که منجر به خاموشی در ساعاتی از شبانه روز شد.

  وی افزود: در صورتی که مردم رعایت کرده و در مصرف گاز و برق صرفه جویی کنند، مشکلی بابت خاموشی نخواهیم داشت.

  مردم صرفه جویی نکنند خاموشی خواهیم داشت

  سخنگوی صنعت برق با ابراز امیدواری از اینکه مردم ۱۰ درصد در مصرف گاز و برق صرفه جویی کنند، تاکید کرد: اگر این اتفاق بیفتد خاموشی نخواهیم داشت در غیر این صورت و با افزایش مصرف برق و گاز در بخش خانگی منجر به محدودیت و احتمال خاموشی وجود خواهد داشت.

  نیروگاه های تهران مازوت مصرف نمیکنند

  وی در ادامه با بیان اینکه در هیچیک از نیروگاههای تهران و کلانشهرها از سوخت مازوت استفاده نمیشود، خاطرنشان کرد: سوخت اول نیروگاههای تهران گاز و در صورت عدم تامین و یا افزاش مصرف در بخشهای خانگی و تجاری گازوئیل مصرف میشود.

  رجبی مشهدی یادآور شد: البته تعدادی نیروگاه بخار داریم که از مازوت استفاده میکنند، اما در تهران و کلانشهرها به هیچوجه از این سوخت استفاده نمیشود.

  راندمان نیروگاههای کشور به ۴۰ درصد رسید

  وی درباره اینکه آیا پایین بودن راندمان نیروگاهها دلیل آلایندگی هوا میتواند باشد، گفت: خوشبختانه سال گذشته راندمان نیروگاههای کشور به ۳۸.۵ درصد رسید و اکنون راندمان بیش از ۴۰ درصد است و به این ترتیب ما به لحاظ راندمان نیروگاهی در رده کشورهای پیشرفته قرار داریم.

  سخنگوی صنعت برق با تاکید بر اینکه به هیچوجه نیروگاههای با راندمان پایین در مدار تولید نیستند، خاطرنشان کرد: با توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی و بخش بخار راندمان این نیروگاهها به ۵۰ درصد رسیده است و مشکلی از این بابت نیست.

  Leave a comment

  Your email address will not be published.