جلسه هیئت مدیره انجمن با جناب آقای دکتر ساکتین

  انجمن
  جلسه هیئت مدیره انجمن

  جلسه هیئت مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران (اتاق بازرگانی٬ صنایع٬ معادن و کشاورزی ایران) با جناب آقای دکتر ساکتین٬ رئیس محترم سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی ایران

  ۱۶ فروردین ۱۴۰۰

  جلسه هیئت مدیره انجمن

  Leave a comment

  Your email address will not be published.