جای خالی مطالبات صنعت برق در قانون بودجه ۱۴۰۰

  انجمن

  جای خالی مطالبات صنعت برق در قانون بودجه ۱۴۰۰

  موضوع: صنعت برق بهرغم پتانسیلهای قابل توجه، به دلیل ناترازی جریان درآمد و هزینههایش که عمدتا از تصویب طرح تثبیت قیمتها آغاز شد، به تدریج خودکفایی درآمدی خود را در طول سالهای اخیر از دست داد و گرفتار کسری بودجهای شد که نتیجه روشن آن بدهی هنگفت ۵۰ هزار میلیارد تومانی به تولیدکنندگان برق و سازندگان و پیمانکاران این صنعت است. البته ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق هم بر این مساله تاکید کرده است که وقتی دولت صنعت برق را مکلف میکند برق را به قیمتی کمتر از قیمت تمام شده مورد تایید سازمان حسابرسی به فروش برساند، باید مابهالتفاوت آن را در بودجههای سنواتی پیشبینی و پرداخت کند.
  تاریخ خبر: 25 اذر ماه 99
  مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در یادداشتی نوشت: صنعت برق به رغم پتانسیل های قابل توجه، به دلیل ناترازی جریان درآمد و هزینه هایش که عمدتا از تصویب طرح تثبیت قیمت ها آغاز شد، به تدریج خودکفایی درآمدی خود را در طول سالهای اخیر از دست داد و گرفتار کسری بودجهای شد که نتیجه روشن آن بدهی هنگفت ۵۰ هزار میلیارد تومانی به تولیدکنندگان برق و سازندگان و پیمانکاران این صنعت است. البته در مقابل صنعت برق مطالبات قابل توجهی از دولت بابت مابهالتفاوت قیمت فروش و قیمتهای تکلیفی برق دارد که تا سال ۱۳۹۷ به رقمی بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده بود. برآوردها حاکی از آن است که به دلیل افزایش هزینه های تأمین برق، معادل همین رقم در سال ۱۳۹۸ به این مطالبات افزوده شده است.

  صنعت برق در طول سال های اخیر تسویه این مطالبات را به صورت جدی پیگیری کرده است. البته ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق هم بر این مساله تاکید کرده است که وقتی دولت صنعت برق را مکلف میکند برق را به قیمتی کمتر از قیمت تمام شده مورد تایید سازمان حسابرسی به فروش برساند، باید مابه التفاوت آن را در بودجه های سنواتی پیشبینی و پرداخت کند. از این رو یکی از مهمترین نکاتی که در بودجه ۱۴۰۰ باید به آن پرداخته و توجه شود، ایجاد این تکلیف قانونی برای دولت به منظور پرداخت نقدی مطالبات صنعت برق است. چرا که در طول سال های اخیر و از زمان ابلاغ قانون حمایت از صنعت برق پرداخت نقدی از این بابت به صنعت برق اختصاص نیافته و تنها از ظرفیت های اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه برای وصول مطالبات از دولت استفاده شده است.

  یکی دیگر از نکات مهمی که در بودجه سال آینده در حوزه صنعت برق باید مورد توجه قرار گیرد، لزوم تامین مالی برای بهینه سازی و نوسازی شبکه های برق است. در شرایط کنونی عمر برخی از تجهیزات شبکه های برق به ویژه در کلان شهرها از ۵۰ سال نیز فراتر رفته است و به طور کلی ۳۰ درصد تجهیزات شبکه های برق کلان شهرها و ۱۶ درصد کل تجهیزات صنعت برق در سراسر کشور فرسوده است.

  مساله کلیدی این است که این شبکه های فرسوده توان تحمل افزایش مصرف در تابستان را ندارند و در برابر پدیده های جوی و بلایای طبیعی نیز بسیار آسیب پذیرند. از این رو بهینه سازی و نوسازی شبکه های فرسوده ضرورتی اساسی برای تامین برق پایدار است. به این منظور برنامه اجرایی بهینه سازی و نوسازی شبکه های فرسوده در صنعت برق تهیه شده که این برنامه سه ساله به اعتباری حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد. در ضمن یکی از روشهای تامین مالی این امر فروش دارایی ها و اموال مازاد صنعت برق است، ولی در سنوات گذشته منابع حاصل از فروش اموال و دارایی ها به صنعت برق بازنگشته است. در صورتی که امکان تخصیص ۱۰۰ درصدی منابع حاصل از فروش اموال و دارایی ها به صنعت برق در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ فراهم شود، نقدینگی حاصل از این محل میتواند نقش مهمی در تامین منابع برای بهینه سازی و نوسازی شبکه های فرسوده ایفا کند.

  Leave a comment

  Your email address will not be published.