تفاهم نامه همکاری بین ساتبا و سازمان محیط زیست

  انجمن
  تفاهم نامه همکاری بین ساتبا و سازمان محیط زیست

  تفاهم نامه همکاری بین ساتبا و سازمان محیط زیست

  موضوع: در راستای ایجاد تعاملات لازم جهت بهره مندی از حداکثر ظرفیت ها بمنظور حفاظت وصیانت از محیط زیست، استفاده بهینه از انرژی با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، توسعه انرژی های پاک و همچنین کنترل آلاینده های محیط زیست «تفاهم نامه همکاری بین سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و سازمان حفاظت محیط زیست» مبادله شد.
  تاریخ خبر: 21 فروردین ماه 1400
  در راستای تحقق اهداف حفاظت از محیط زیست، موضوع اصل پنجاهم قانون اساسی، ظهر امروز شنبه ۲۱ فروردین ماه تفاهم نامه ی همکاری با موضوعات ارتقاء فرهنگ زیست محیطی از طریق اقدامات مشترک، بهره گیری از ظرفیت های مشترک طرفین در راستای توسعه انرژی های تجدیدپذیر، بهبود بهره وری انرژی برق و حفاظت از محیط زیست کشور، کمک به تقلیل آلاینده های زیست محیطی، حمایت از محیط زیست به منظور حفاظت، احیا و بهره برداری از محیط زیست با استفاده از فن آوری و انرژیهای نو، بین سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق و سازمان حفاظت محیط زیست با امضای دکتر محمد ساتکین معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا و دکتر مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست مبادله شد.
  همکاری در تدوین فعالیت های فرهنگی و تبلیغی مرتبط، تولید محتوا و تامین نیازهای آموزشی مورد نیاز ساتبا، همکاری در تعیین اولویت بندی و میزان ظرفیت احداث سیستم های تجدیدپذیر در مناطق مختلف، تسهیل گری در صدور مجوز زیست محیطی برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر، بررسی امکان استفاده از منابع مالی صندوق ملی محیط زیست و همچنین اقدام در جهت تدوین ضوابط و دستورالعمل های لازم در بخش های تخصصی مرتبط از جمله اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست در این تفاهم نامه است.
  انجام فعالیت های مرتبط با اشاعه فرهنگ زیست محیطی، نیازسنجی آموزشی محیط زیستی، تعریف موضوعات محیط زیستی در اولویت های پژوهشی ساتبا، همکاری مشترک به منظور پیاده سازی واجرایی نمودن نظام مدیریت سبز در کلیه دستگاه های اجرایی کشور و همکاری همه جانبه با سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای ماده ۱۹ قانون هوای پاک از اقدامات مورد تعهد سازمان ساتبا عنوان شده است.
  در راستای عملیاتی شدن مفاد این تفاهم نامه، کمیته ای متشکل از نمایندگان طرفین برای تدوین و تنظیم ترتیبات اجرایی و پیگیری عملیاتی شدن این تفاهم نامه تشکیل شود. مدت این تفاهمنامه از زمان امضاء به مدت یک سال تعیین شده است و این زمان قابلیت تمدید خواهد داشت.

  Leave a comment

  Your email address will not be published.