تفاهمنامه توسعه ی نرم افزار ملی مطالعات شبکه برق

  انجمن
  تفاهمنامه توسعهی نرمافزار ملی مطالعات شبکه برق

  وزیر نیرو:کارنامه درخشان صنعت برق در دنیای کرونازده

  موضوع: وزیر نیرو با اشاره به اقدامات گسترده در بخش تولید و مدیریت انرژی طی ماه‌های اخیر در کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران با وجود شیوع بیماری کرونا، کارنامه درخشانی در زمینه تولید و بهبود شاخص‌های برق و انرژی ارائه کرده است.
  تاریخ خبر: 5 اردیبهشت
  در راستای تحقق اهداف وزارت نیرو و خط مشی های مصوب مدیریت شبکه، این تفاهم نامه به منظور همکاری مستمر و هماهنگی هر دو طرف جهت ایجاد ساز و کارهای لازم در جهت توسعه نرم افزار بومی/ملی مطالعات شبکه و با هدف حمایت از تولید داخلی و پشتیبانی از تجهیزات و سامانه های بومی تولید شده در داخل کشور تنظیم شده است.

  دست یابی به مواردی چون به کارگیری دانش بومی و توانمندی های فنی و اجرایی در زمینه تولید سامانه بومی مطالعات شبکه، توسعه و بهبود معماری و قابلیت های نرم افزار بومی، تعیین و معرفی سامانه مذکور به عنوان نرم افزار ملی و قابل اعتماد در تمامی سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت نیرو و افزایش امنیت سایبری شبکه برق کشور با ایجاد سامانه ملی مطالعات شبکه از دیگر اهداف تنظیم این تفاهم نامه به شمار می آید.

  هماهنگی و نظارت بر روند انجام تفاهم نامه از طریق یک کمیته عالی راهبری متشکل از مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه، رئیس پژوهشگاه و معاون فناوری پژوهشگاه، رئیس پژوهشکده انتقال، معاونان برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه و مخابرات و پشتیبانی فنی در مدیریت شبکه انجام خواهد شد.

  Leave a comment

  Your email address will not be published.