با اجرای برق امید، ۱۲ درصد از پرمصرفان، خوش مصرف شدند

  انجمن

  با اجرای برق امید، ۱۲ درصد از پرمصرفان، خوش مصرف شدند

  موضوع: وزیر نیرو با بیان اینکه ، از حدود ۴۰ روزی که از طرح گذشته و با میزان اطلاعرسانیهای صورت گرفته استقبال خوبی از برق امید شده است؛ به این معنا که حدود ۱۲ درصد از مشترکان پرمصرف کاهش یافته است و در مقایسه با سال گذشته حدود ۱۰ درصد مشترکان خوش مصرف به گروه کم مصرفها پیوستند.
  تاریخ خبر: 18 اذر ماه 99
  «رضا اردکانیان» روز سهشنبه در حاشیه آیین رونمایی دو پروژه ساز و کاری هوشمند سازی خدمات تخصصی بخش آب (ساماب) و واگذاری و انتقال وظایف به شرکتهای تابعه (تفویض اختیار) که در سی و یکمین هفته پویش هرهفته_الف_ب_ایران به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با ابلاغ مصوبه طرح برق امید به وزارت نیرو در اوایل شهریور، دو ماه برای فراهم کردن مقدمات اجرای آن فرصت داده شده بود که این طرح عملا از ابتدای آبان اجرایی شد.

  وی اضافه کرد: منتظر اواخر آذر هستیم که آخرین روزها در جمعآوری اولین قبض دو ماهه است تا گزارش دقیقی به مردم و مسئولان در این چارچوب ارائه شود.

  اردکانیان با بیان این که لزوما همه مشترکان خانگی قبض این دوره را اول آبان نگرفتهاند و برخی شهریور آن را دریافت کردهاند، گفت: طبق برآوردی که انجام شده و پایان آذر قطعیتر در این باره گزارش خواهد شد، از حدود ۴۰ روزی که از طرح گذشته و با میزان اطلاعرسانیهای صورت گرفته استقبال خوبی از برق امید شده است؛ به این معنا که حدود ۱۲ درصد از مشترکان پرمصرف – که اصلیترین هدف ما کم کردن تعداد این مشترکان بود – کاهش یافته است.

  وی اظهار داشت: با مراقبت و مواظبت مردم، این تعداد به مشترکان خوش مصرف اضافه شده است و به همین میزان هم در مقایسه با سال گذشته حدود ۱۰ درصد مشترکان خوش مصرف به گروه کم مصرفها پیوستند.

  اردکانیان گفت: اعتقاد ما این است که مردم همراهی خواهند کرد و تا فصل گرم قادر خواهیم بود دستکم ۱۰ درصد کاهش مصرف را در گروه پر مصرفها شاهد باشیم که کمک بزرگی به صنعت برق است.

  وزیر نیرو گفت: قرار شد این طرح به آب و گاز هم تسری پیدا کند. این روزها پیشنهاد ما در هیئت دولت مطرح خواهد شد که به محض تصویب، در این زمینه اطلاع رسانی خواهد شد.

  وی افزود: موضوع آب از حیث شرایط با برق متفاوت است؛ برق را میتوان در هر نقطهای از کشور که تولید میشود به هر نقطه دیگر به واسطه شبکه ارسال کنیم ولی در آب این گونه نیست و محدودیتها منطقهای است.

  وزیر نیرو گفت: به همان میزان که سعی شد در بخش برق سطح مصرف گروههای کممصرف انتخاب و یک سوم الگوی مصرف در این بخش، کم مصرف اعلام شود، امید است در بخش آب هم این گونه باشد تا بتوانند از تخفیف صددرصدی برخوردار شوند.

  وی افزود: این لزوما بدان معنا نیست که یک سوم الگوی مصرف در بخش آب با همان میزان در بخش برق تطبیق دارد.

  اردکانیان اظهار داشت: وزارت نیرو به عنوان دستگاه مسئول آب و برق به درآمد و عایدی در یک بازه نسبتا طولانی نگاه میکند؛ درآمد اصلی ما در این است که مصرف، مصرف صحیح و بهینهای باشد و ناچار نباشیم سرمایهگذاریهای سنگینی را در تابستان صرفا برای پشت سر گذاشتن اوج بار انجام دهیم.

  وزیر نیرو افزود: البته کشور، رو به توسعه است و نیازمند سرمایهگذاری برای احداث نیروگاهها است و این کار انجام میشود، اما آن بخش از سرمایهگذاری که صرفا به خاطر عادات ناصحیح مصرف یا مدیریت ناصحیح مصرف در زمان اوج بار باشد، اگر به عادتی صحیح تبدیل شود، درآمد هنگفتی برای صنعت برق خواهد بود.

  وی با اشاره به اظهارات پنجشنبه گذشته رئیس جمهوری مبنی بر ساخت سالانه ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید در دولت تدبیر و امید گفت: در سالهای اخیر با کاهش رشد اوج بار از ۵ درصد به یک درصد، مانند این است که علاوه بر ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه حقیقی، سالی ۴ هزار مگاوات نیروگاه مجازی هم ساخته شده است.

  وزیر نیرو گفت: عایدی ناشی از مدیریت مصرف درآمد بسیار بالایی است که در مقایسه با تخفیفی که به گروه کم مصرفها پاداش داده میشود به معنای کاهش درآمد نیست و این نگرانی وجود ندارد و در درازمدت به معنای یکی دو سال قطعا صنعت برق از این حیث عایدی قابل توجهی خواهد داشت.

  وی درباره سیلابها هم گفت: تغییر اقلیم از حالت یک نظریه خارج شده و در دنیا با آن به عنوان یک پدیده برخورد میشود. یکی از عوارض یا نشانههای تغییر اقلیم این است که از شرایط اعتدالی در منطقه خارج میشویم؛ به این معنا که دیگر نمیتوان گفت هر سال فقط روی ۲۳۰ تا ۲۵۰ میلیمتر بارش حساب کنیم و در شرایط حدی میان ترسالیهای مکرر و شدید یا خشکسالیهای قابل ملاحظه قرار میگیریم.

  اردکانیان افزود: لازم است بر این اساس برنامهریزیها هم متناسب شود. بارشهایی که ناگهانی و با شدت و میزان بالا صورت میگیرد باز هم اتفاق خواهد افتاد. یعنی سیل و خشکسالی دیگر از حالت حوادث غیر مترقبه خارج و به حوادث مترقبه تبدیل میشود و وزارت نیرو و دستگاههای برنامهریزی کشور باید به سمت ایجاد سیستمهای نگهداری این حجم وسیع بارش و سیستمهای جمعآوری و هدایت آبهای سطحی توسط شهرداریها رفت.

  وی گفت: در مناطقی مانند اهواز و خوزستان که حالت جلگهای دارند و شهرهای مسطح بدون داشتن سیستم جمعآوری آبهای سطحی نمیتوان این حجم بارشهای ناگهانی که بخشی از علم هیدرولوژی است را مدیریت کرد.

  اردکانیان گفت: وزارت نیرو ایجاد سیستمهای جمعآوری و هدایت فاضلاب را در دستور کار دارد و در خوزستان هم پروژههای متعددی در دست انجام است، کمکهای خوبی نیز شده و با اجازه رهبری برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای طرح فاضلاب اهواز، امسال و سال آینده این کار سرعت خواهد گرفت.

  وی افزود: یکپارچهسازی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی هم کمکی در این زمینه خواهد بود. شرکتهای آب و فاضلاب روستایی سالهای سال به عنوان شرکتهای دولتی فعالیت داشتند، ولی به دلیل محدودیت منابع ورودی به عرصه فاضلاب روستایی نداشتند، اما اکنون در قالب یک شرکت یکپارچه استانی با ساختار غیردولتی و یکپارچه شدن منابع مالی و انسانی و نیز تجهیزات امید است هر چه زودتر پرونده فاضلاب روستایی هم باز و طرحها در مدار اجرا قرار گیرد.

  وی گفت: همکاری نزدیک با شهرداریها میتواند در این زمینه کمک حال باشد. دستگاه برنامهریزی کشور و شوراهای شهر هم به این مسئله توجه خواهند کرد که سیستمهای جمعآوری آبهای سطحی که طبق قانون وظایفه شهرداریها است، در نقاطی که خیلی ضرورت دارد این طرحها را زودتر اجرا کنند و این گونه نباشد که در زمان بارشهای شدید به دلیل نبود کانالهای جمعآوری آبهای سطحی، این بارش وارد کانالهای فاضلاب شده و با جریان شدیدی با فاضلاب مقابله و بر آن غلبه کند و آن را پس براند و در نقاطی بیرون زده و موجب مشکل و گرفتاری برای مردم شود.

  وی با بیان اینکه طرح فاضلاب اهواز، پروژه بزرگی است و به صورت مرحلهای اجرا میشود، افزود: این مشکل مربوط به منابع مالی بوده که امسال رفع شده و این روزها منتظر هستیم که کارهای اجرایی آن توسط مسئولان آغاز شود. فکر میکنم در فرصت نه چندان طولانی طرح فاضلاب اهواز اجرا شود.

  Leave a comment

  Your email address will not be published.