اولویت‌بندی و تعیین سهم انرژی‌های پاک در خراسان

  انجمن
  اولویت‌بندی و تعیین سهم انرژی‌های پاک در خراسان

  اولویت‌بندی و تعیین سهم انرژی‌های پاک در خراسان

  موضوع: مدیرکل دفتر پتانسیل‌سنجی و ارزیابی منابع انرژی ساتبا از فرآیند از ارزیابی تلفیقی، اولویت‌بندی و تعیین سهم گزینه‌های انرژی در سه استان خراسان رضوی، خراسان شمالی وخراسان جنوبی خبر داد.
  تاریخ خبر: 30 فروردین
  اولویت‌بندی و تعیین سهم انرژی‌های پاک در خراسان
  میترا غلامی با بیان اینکه اولویت‌بندی و تعیین سهم گزینه‌های انرژی در هر استان به سرمایه گذاران و تصمیم گیران کمک خواهد نمود تا بتوانند گزینه برتر اولویت در هر استان را برای احداث نیروگاه انتخاب نمایند، از انجام این فرآیند برای استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی وخراسان جنوبی خبر داد.

  مدیرکل دفتر پتانسیل‌سنجی و ارزیابی منابع انرژی ساتبا با اشاره به شناسایی نقاط پر پتانسیل تجدیدپذیر و تعیین پتانسیل بهره‌وری انرژی به‌صورت استانی، افزود: در مرحله بعدی یعنی ارزیابی تلفیقی، سهم انواع انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین بهره‌وری انرژی در تولید و صنعت در هر استان، با انتخاب یک مدل فکری و با تعیین الگوریتم مدل‌سازی مشخص می‌گردد.

  وی معیارهای فنی، اقتصادی، زیست‌محیطی، سیاسی و اجتماعی را از جمله معیارهای مدل ارزیابی استفاده شده برشمرد و عنوان کرد: پس از وزن‌دهی خود معیارها از لحاظ اهمیت و اعمال ضرایب مقایسه‌ای به گزینه‌ها، اولویت‌بندی و نهایتا سهم هر یک از انرژی‌های بادی، خورشیدی، زیست‌توده، زمین‌گرمایی، برق‌آبی کوچک و همچنین پتانسیل بهره‌وری انرژی برای توسعه در هر استان معین می‌گردند.

  غلامی با اشاره به این آمار در استان خراسان رضوی از بالا بودن سهم انرژی بادی به میزان ۳۱ درصد در این استان خبر داد و اظهار داشت: پس از انرژی بادی به ترتیب انرژی خورشیدی (%۲۲)، زیست توده(%۱۴)، بهره‌وری در تولید (%۱۲)، بهره‌وری در صنعت (%۱۱) و همچنین برق‌آبی (۱۰%) در رده‌های بعدی گزینه‌های منتخب در این استان قرار می‌گیرند.

  مدیرکل دفتر پتانسیل‌سنجی و ارزیابی منابع انرژی ساتبا افزود: در استان خراسان جنوبی، انرژی خورشیدی با سهم ۳۴ درصد بالاترین اولویت را در این استان به خود اختصاص داده است و بعد از آن انرژی بادی (%۲۵)، بهره‌وری در صنعت (%۱۵)، زیست توده (%۱۵) و برق‌آبی (%۱۱) در رده‌های بعدی هستند. وی در پایان بالاترین سهم در استان خراسان شمالی را متعلق به انرژی خورشیدی با سهم ۳۲ درصدی عنوان کرد و ادامه داد: انرژی بادی (%۲۲)، و سپس گزینه‌های بهره‌وری در تولید (%۱۶)، برق‌آبی (۱۵%) و همچنین زیست توده (%۱۵) در پله‌های بعدی توسعه انرژی در این استان می‌باشند.

  Leave a comment

  Your email address will not be published.