از ظرفیت بادهای ۱۲۰ روزه سیستان و بلوچستان غافل نشوید

  انجمن

  از ظرفیت بادهای ۱۲۰ روزه سیستان و بلوچستان غافل نشوید

  نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی بر لزوم استفاده از ظرفیت بادهای ۱۲۰ روزه منطقه سیستان و بلوچستان به منظور تولید برق و صادرات آن تاکید کرد.
  تاریخ خبر: 3 اسفند 99
  نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی بر لزوم استفاده از ظرفیت بادهای ۱۲۰ روزه منطقه سیستان به منظور تولید برق و صادرات آن تاکید کرد.

  حبیب الله دهمرده اظهار داشت: منطقه سیستان از دیرباز با مشکل طوفان های ۱۲۰ روزه که تا ۲۰۰ روز هم ادامه پیدا میکند مواجه است، اما این پدیده با اینکه تهدیدی جدی برای منطقه است ظرفیتی عظیم برای تولید برق در منطقه هم محسوب می شود.

  نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی گفت: منطقه «میل نادر» یکی از مناطق مستعد برای تولید برق در منطقه سیستان است و به محل وقوع تونل های بادی در جهان معروف است.

  وی با بیان اینکه باید چندین نیروگاه مانند نیروگاه «میل نادر» منطقه ایجاد شود، افزود: در این راستا یکی از سرمایه گذاران برای ساخت نیروگاه برق و احداث توربین های بادی در منطقه اعلام آمادگی کرده است.

  دهمرده تصریح کرد: با سرمایه گذاری در این بخش میتوان از نعمت طبیعی و خدادادی باد در جهت تولید برق و صادرات آن به دو کشور همسایه افغانستان و پاکستان استفاده کرد.

  وی گفت: سیستان و بلوچستان میتواند بسیاری از نیازهای کشورهای افغانستان و پاکستان در بخش برق و تولیدات کشاورزی و صنعتی را تأمین کند.

  نماینده مردم سیستان در مجلس بیان کرد: با تولید برق و صادرات آن به کشور افغانستان می توانیم چالش هایی موجود در بحث آب رودخانه هیرمند را هم با رایزنی مرتفع کنیم.

  وی تصریح کرد: از دولت تقاضا می شود تا مجوزهای لازم در این خصوص صادر شود تا زمینه برای بهره برداری هرچه بهتر از ظرفیت های بادی در منطقه فراهم شود.

  Leave a comment

  Your email address will not be published.