ابلاغ مصوبه تهاتر مطالبات و بدهی‌های شرکت‌های برقی دولتی وزارت نیرو با دولت

  انجمن
  ابلاغ مصوبه تهاتر مطالبات و بدهی‌ها

  ابلاغ مصوبه تهاتر مطالبات و بدهی‌های شرکت‌های برقی دولتی وزارت نیرو با دولت

  موضوع: معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به تهاتر مطالبات و بدهی‌های تعدادی از شرکت‌های دولتی بخش برق وزارت نیرو با دولت را ابلاغ کرد.
  تاریخ خبر: ۵ مهر ۹۹
  در جلسه مورخ ۲ مهر ۱۳۹۹ هیئت وزیران، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص تهاتر مطالبات و بدهی‌های تعدادی از شرکت‌های دولتی بخش برق وزارت نیرو با دولت، به تصویب رسید.
  بر این اساس، مطالبات شرکت‌های دولتی ذی ربط بخش برق وزارت نیرو از دولت بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر کیلو وات ساعت برق مورد تایید سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی در رسیدگی به صورت‌های مالی همان سال، با بدهی شرکت‌های مذکور به دولت (خزانه داری کل کشور) بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره برداری رسیده بخش برق وزارت نیرو به صورت جمعی- خرجی به مبلغ ۶۴۹ر۱۹ میلیارد و ۴۱۸ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۱۳۳ ریال تسویه و سرمایه شرکت‌های مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد.

  Leave a comment

  Your email address will not be published.