آیا مصرف برق زیر ۸۰ کیلووات ساعت در ماه امکان‌پذیر است؟

  انجمن
  مصرف برق زیر ۸۰ کیلووات ساعت

  آیا مصرف برق زیر ۸۰ کیلووات ساعت در ماه امکان‌پذیر است.

  موضوع: دولت شرط بهره مندی از تخفیف صددرصدی در هزینه برق را مصرف زیر الگوی تعیین شده یعنی ۸۰ کیلووات ساعت در ماه اعلام کرده است. اما حتی مشترکینی که از یک یخچال، یک تلویزیون و سه لامپ معمولی استفاده می‌کنند نیز امکان مصرف در الگوی تعیین شده توسط دولت را ندارند.
  تاریخ خبر: 11 شهریور 1399
  رئیس جمهور در جلسه‌ی اخیر هیات دولت، در خلال ارائه گزارش عملکرد دولت، از تصویب طرحی در هیات دولت خبر داد که بر اساس آن هزینه برق بخشی از مشترکین، موسوم به «مشترکین کم مصرف» به صورت رایگان محاسبه می شود.
  وی تصریح کرد که شرط رایگان بودن هزینه برق منوط به مصرف پایین‌تر از میانگین مصرف خانوار است (۸۰ کیلووات ساعت در ماه برای مناطق عادی و ماه های غیرگرم) و خانوارهای میان مصرف نیز با کاهش مصرف برق خود می‌توانند از این امکان برخوردار شوند. با این طرح هزینه برق ۳۰ میلیون ایرانی رایگان خواهد شد.
  الگوی در نظر گرفته شده برای برخورداری از این تخفیف به شرح ذیل می باشد:
  مصرف برق زیر ۸۰ کیلووات ساعت در ماه
  وزیر نیرو نیز با حضور در رسانه ها ضمن بیان اینکه با این مصوبه به نوعی بخشی از وعده‌ی حضرت امام(ره) در خصوص رایگان شدن آب و برق عملی می شود، گفت: گفته امام(ره) مبنی بر آب و برق رایگان عین واقعیت است اما فتوای شرعی هم دادند که اسراف حرام است.

  اما سوال اصلی این است، آیا مصرف برق زیر ۸۰ کیلووات ساعت در ماه ممکن است؟

  به طور مثال یک بررسی ساده نشان می دهد اگر در یک منزل مسکونی تنها یک یخچال معمولی و سه لامپ معمولی و یک تلویزیون معمولی وجود داشته باشد، میزان مصرف برق ماهانه آن به شکل زیر می‌باشد:
  مصرف برق زیر ۸۰ کیلووات ساعت
  البته در این مثال ساده اغماض های فراوانی صورت گرفته است و زندگی عادی بسیاری از مشترکین قطعا مصارف بالاتری را شامل می شود. علاوه بر این اقشار کم درآمد جامعه عموما از تجهیزاتی استفاده می کنند که به دلیل قیمت نازل و فرسودگی و… مصرف برق بالاتری دارند. همچنین تعداد و ساعات استفاده از تجهیزات در نظر گرفته شده در مثال فوق، بسیار کمتر از حالت عادی در یک زندگی معمولی می باشد.
  برای ماه های گرم در مناطق عادی و برخی از نواحی گرمسیر که از کولر آبی برای سرمایش استفاده می شود جدول فوق به شکل زیر اصلاح می شود:
  -2مصرف برق زیر ۸۰ کیلووات ساعت در ماه
  اما در مناطق گرمسیر که غالبا از کولر گازی برای سرمایش استفاده می شود متوسط مصرف برق بالاتر از سایر نواحی است و لذا اعداد جدول به صورت ذیل خواهد بود:
  مصرف برق زیر ۸۰ کیلووات ساعت در ماه-3
  بنابراین به نظر می رسد تنها تعداد کمی از مشترکین (که به صورت عادی زندگی نمی کنند و تعدادشان قطعا بسیار کمتر از ۳۰ میلیون نفر است) مشمول تخفیفِ در نظر گرفته شده در مصوبه‌ی مذکور خواهند شد و دست یابی به این سطح مصرف برق در عمل ممکن نخواهد بود.
  هرچند این موضوع بدون انجام این محاسبات نیز برای افرادی که آشنایی اندکی با مفهوم «کیلووات ساعت» و میزان مصرف تجهیزات خانگی دارند، واضح است.

  منبع: مقاومتی نیوز

  Leave a comment

  Your email address will not be published.