آگهی مناقصه ساخت و بهره‌برداری یک ساله از نیروگاه 5 مگاواتی خورشیدی شزکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر

  خانم علینژاد

  آگهی مناقصه ساخت و بهره برداری یک ساله از نیروگاه 5 مگاواتی خورشیدی شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر

  شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر(سهامی­عام) در نظر دارد ساخت نیروگاه 5 مگاواتی خورشیدی به روش EPCC (بدون خرید پنل) را واقع در استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان شهرکرد، منطقه سفید دشت از طریق مناقصه عمومی واگذار نمایید.

  نحوه دریافت اسناد: متقاضیان دریافت اسناد مناقصه می بایست مدارک ذیل الذکر را از تاریخ 27/02/1400 لغایت 03/03/1400 به آدرس الکترونیکی شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر به نشانی info@zgpg.ir ارسال و اسناد را از همان طریق دریافت نمایند.

  1- نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه

  2- رسید پرداخت مبلغ 5٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب پس انداز شماره ۰۲۲۲۰۱۳۹۵۷۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه ایثار تهران به کد شعبه ۱۷۹ بنام شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر بابت خرید اسناد مناقصه.

  تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 20٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (بیست میلیارد ریال) بصورت ضمانت نامه بانکی و یا اصل فیش واریز نقدی مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به حساب سپرده شماره ۰۲۲۲۰۱۳۹۵۷۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه ایثار تهران بنام شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر می باشد.

  • مهلت تسلیم پیشنهادات تا ساعت 14روز شنبه مورخ 05/04/1400 به آدرس مناقصه گزار به نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، نبش بن‌بست شهید حافظی، پلاک12، کدپستی 1531715614، شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر تعیین گردیده است.

  د) تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ 06/04/1400 می­باشد.

  • به پیشنهادات فاقد سپرده، سپرده­های مشروط، مخدوش، کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و تحویل اسناد پس از انقضای مدت، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • سایر شرایط در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

   

  Leave a comment

  Your email address will not be published.